128 יח"ד בעיר חריש

על הפרויקט

128 יח"ד 4,5 חדרים
דירות גן ופנטהאוזים.
רח' התאנה 20,22,24,26,28,30,32,34

מיקום במפה

גלריית תמונות

דצמבר 2020

דצמבר 2020

פברואר 2018

פברואר 2018

דצמבר 2017

דצמבר 2017

אוקטובר 2017

נובמבר 2016

ספטמבר 2016

אוגוסט 2016

ינואר 2016

צור קשר

  ידוע לי כי בהשראת פרטים האישים אני מאשר/ת קבלת שיחת טלפון שיווקית וחומרים פרסומים בנוגע לפרויקט מחברת אילה אגם וזאת גם אם ועל אף שפרטי נמצאים במאגר "אל תתקשרו אלי" של הרשות להגנת הצרכן.

  מהי עמותה?

  עמותה הינה תאגיד ללא מטרת רווח (מלכ"ר)- גוף משפטי המאוגד על- ידי מספר חברים, שהוקם, נרשם ומתנהל בכפוף לחוק הספציפי המתייחס לאותו תאגיד ולשם הגשמת המטרות שלשמן הוקם.
  עמותת בניה הינה עמותה שהוקמה על ידי מייסדיה על מנת להקים אזור מגורים עבור חבריה.
  במקרה של התמודדות במכרז, העמותה פועלת בדרך של צירוף חברים לעמותה בשלב הקודם למועד האחרון להגשת הצעה במכרז, במטרה לצרף מינימום חברים כמספר יח"ד שניתן לבנות על אותו מגרש.
  העמותה רוכשת את המקרקעין בנאמנות עבור חבריה ("הנהנים") ומתקשרת בהסכמים שונים כנאמן (באמצעות הוועד המנהל), לשם קידום מטרותיה ובכלל זה הסכמים על יועצי תכנון, קבלן מבצע, חברת ניהול, בנק מממן וכיוצ"ב.

  כניסה למידע לרוכשים

  מידע לרוכשים

  הודעות

  • 04/11/21

   ברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום,

   בהמשך לאסיפה כללית מיום 1.11.2021 ולמייל ששלחנו לכם למחרת, אזכיר שכתבנו במייל בין היתר את הפיסקה הבאה:

   "פירוט הוצאות העמותה

   הפירוט מופיע בשקף 5 במצגת המצורפת.

   עם זאת, בהתאם לבקשת מספר חברים, ציינו באסיפה שנקבל ממשרד רו"ח פריידקס ושנשלח לכם פירוט רב יותר להוצאות שהיו בפרויקט. צפי- במהלך השבועות הקרובים."

   הנתונים כבר התקבלו. בהתאם לכך, ראו מצורפת מצגת קצרה עם שני שקפים:

   1. שקף ההכנסות וההוצאות שהוצג באסיפה (שקף 5 במצגת שנשלחה לכם יום לאחר האסיפה). ראו שם את סכום ההוצאות עד כה של 109,394 אש"ח, בחלוקה לסעיפים עיקריים.
   2. שקף חדש, מפורט יותר, ובו פירוט להוצאות הנ"ל של 109,394 אש"ח ברזולוציה גבוהה יותר מאשר השקף הקודם, כפי שביקשו כאמור מספר חברים באסיפה.

  • 01/11/21

   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום,

   בהמשך לאסיפה אתמול, ועוד טרם הפצת פרוטוקול מסודר (יוכן ע"י משרד עו"ד ליפא-מאיר ויופץ על ידינו כרגיל) מצורפים החומרים הבאים:

   1. המצגת שהוצגה אתמול. מצ"ב
   2. הדוחות הכספיים והמילוליים שהציג רו"ח אהוד עיוואן ושאושרו ע"י האסיפה. מצ"ב
   3. טבלת חלוקת כספים לחברי העמותה בסכום משוער (מצ"ב)  בעת פירוק העמותה בעתיד (לאחר סיום רישום הבית המשותף וערב פירוק העמותה). לנוחותכם, הטבלה ממוינת לפי שמות חברי העמותה. להלן הסבר קצר לטבלה:
   1. היתרות המשוערות (כולל 10,000 ₪ שחולק בעבר לכל אחד) הינן כ- 2,170,000 ₪. ראו שקף 5 במצגת האסיפה המצורפת.
   2. היתרות מחולקות לשני רכיבים:
   1. האחד- 1,800,000 ₪ (סכום משוער)- יתרות אלו מחולקות בין החברים לפי הניקוד בפרויקט. מתוכן כבר חולקה מקדמה בסכום אחיד של 10,000 ₪ לכל חבר עמותה (כלומר סה"כ חולק 1,280,000 ₪, ויתרה משוערת עתידית של עוד 520,000 ₪).
   2. השני- 370,000 ₪ (סכום סופי שכבר התקבל מהקבלן ג'ברין לקופת העמותה כפיצוי כולל בגין איחורים בפרויקט) – סכום זה מחולק בין החברים לפי החלטת הועד (לדירות שנמסרו החל מ- 1.1.18; פיצוי לפי מועד מסירת חזקה בדירה ולפי ערך הדירה). ראו שקף 6 במצגת.

   (אפיקי מודיעין – דוח מילולי 2020)

   פירוט הוצאות העמותה

   הפירוט מופיע בשקף 5 במצגת המצורפת.

   עם זאת, בהתאם לבקשת מספר חברים, ציינו באסיפה שנקבל ממשרד רו"ח פריידקס ושנשלח לכם פירוט רב יותר להוצאות שהיו בפרויקט. צפי- במהלך השבועות הקרובים.

   סטטוס רישום בטאבו ורישום בית משותף

   עו"ד אדמית כהן ממשרד עו"ד ליפא-מאיר עידכנה אתמול באסיפה, שהיא מסיימת בקרוב את תפקידה במשרד ושיחליף אותה עו"ד יאן פלדמן. בהזדמנות זו נבקש להודות לאדמית על התקופה בה ריכזה במשרד ליפא-מאיר את הטיפול המשפטי בעמותה ובחברי העמותה, נאחל לה הצלחה רבה בהמשך ונאחל הצלחה ליאן בסיום הטיפול בעמותה עד לסיום הרישום בטאבו ופירוק העמותה.

   בהתאם לבקשת חברים מעו"ד אדמית כהן להוציא עדכון נוסף לגבי סטטוס רישום בית משותף:

   ראשית, מצורף מטה שוב העדכון שהפיצה דרכנו אדמית ביום 13.9.21 (מייל המעדכן על רישום בעלות לעמותה ועל סטטוס רישום הבית המשותף ושצורפו לו קבצים רבים).

   שנית, בשבועות הקרובים יופץ על ידינו עדכון נוסף שיתקבל ממשרד עורכי הדין לאחר פגישה שתתקיים אצלם יחד עם ועד העמותה.

   לנוחותכם, להלן שוב תוכן המייל ששלחנו לכם ביום 13.9.21 כפי שהתקבל מעו"ד אדמית כהן, בנושא סטטוס הרישום בטאבו (מצורף כאן ללא הקבצים שצורפו למייל):

   "חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום,

    

   אנו שמחים לבשר שבהתאם לעדכון שקיבלנו ממשרד עו"ד לפיא מאיר, נרשמה היום (13.9.21) בטאבו העמותה כבעלים על המקרקעין, ולא רק כחוכרת מרשות מקרקעי ישראל ("המינהל"). כידוע, זכות הבעלות על דירה נחשבת לזכות עדיפה משמעותית  על זכות חכירה בלבד.

    

   להלן ההודעה מהמפורטת שהתקבלה היום בנושא מעו"ד אדמית כהן ממשרד ליפא-מאיר (ומצורפים גם הקבצים שצורפו להודעתה):

    

   "ברצוני לעדכן אתכם אודות המשך התהליך לרישום הבית המשותף.

    

   לאחר שהתקבלו אצלנו אישורי העירייה והועדה לצורך השלמת הרישום בטאבו על שם העמותה, הגשנו לטאבו את הבקשות החתומות על ידי המינהל ואת האישורים והיום נרשמה העמותה כבעלים של כלל המקרקעין. המשמעות הינה כי הזכויות במקרקעין הינן בעלות ולא חכירה מהמינהל. ראו העתקי ביצוע פעולות במקרקעין וכן נסחים מעודכנים. בנוסף, נרשמה הערה במקרקעין על איסור העברה לזרים, כמקובל במקרים אלו.

   אנו מגישים מיידית שוב את כל תשריטי הבית המשותף לטאבו לצורך השלמת רישום הבית המשותף כאשר אני מעדכנת מראש כי נסחי המקרקעין יוקפאו עד להשלמת פעולת הרישום של הבית המשותף. בשלב זה לא נוכל עוד לבצע רישומים נוספים בפנקסי המקרקעין וזוהי למעשה הישורת האחרונה לרישום הזכויות.

    

   לאחר שנשלים את הרישום של הבית המשותף, ביקשנו לקבל מהבנק את שטרי המשכנתאות על שם חברי העמותה וכבר פניתי אל הבנק בבקשה לקבלתם על מנת שבסופו של יום יהיה ברשותנו נסח טאבו עם כל היחידות לרישום לכל אחד מהבתים המשותפים, לרבות רישומי משכנתאות וזכויות. כמו כן, ישנן העברות זכויות שטרם הושלמו וטרם התקבלו לגביהם כל האישורי העברה וגם בזה אני מטפלת בימים אלו.

    

   אני צופה כי תוך זמן לא רב ניתן יהיה לסיים את הרישום הנ"ל.

    

   בברכה,

   עו"ד אדמית כהן"

  • 14/09/21
   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום,

   אנו שמחים לבשר שבהתאם לעדכון שקיבלנו ממשרד עו"ד לפיא מאיר, נרשמה היום (13.9.21) בטאבו העמותה כבעלים על המקרקעין, ולא רק כחוכרת מרשות מקרקעי ישראל ("המינהל"). כידוע, זכות הבעלות על דירה נחשבת לזכות עדיפה משמעותית על זכות חכירה בלבד.

   להלן ההודעה מהמפורטת שהתקבלה היום בנושא מעו"ד אדמית כהן ממשרד ליפא-מאיר (ומצורפים גם הקבצים שצורפו להודעתה):

   "ברצוני לעדכן אתכם אודות המשך התהליך לרישום הבית המשותף.

   לאחר שהתקבלו אצלנו אישורי העירייה והועדה לצורך השלמת הרישום בטאבו על שם העמותה, הגשנו לטאבו את הבקשות החתומות על ידי המינהל ואת האישורים והיום נרשמה העמותה כבעלים של כלל המקרקעין. המשמעות הינה כי הזכויות במקרקעין הינן בעלות ולא חכירה מהמינהל. ראו העתקי ביצוע פעולות במקרקעין וכן נסחים מעודכנים. בנוסף, נרשמה הערה במקרקעין על איסור העברה לזרים, כמקובל במקרים אלו.

   אנו מגישים מיידית שוב את כל תשריטי הבית המשותף לטאבו לצורך השלמת רישום הבית המשותף כאשר אני מעדכנת מראש כי נסחי המקרקעין יוקפאו עד להשלמת פעולת הרישום של הבית המשותף. בשלב זה לא נוכל עוד לבצע רישומים נוספים בפנקסי המקרקעין וזוהי למעשה הישורת האחרונה לרישום הזכויות.

   לאחר שנשלים את הרישום של הבית המשותף, ביקשנו לקבל מהבנק את שטרי המשכנתאות על שם חברי העמותה וכבר פניתי אל הבנק בבקשה לקבלתם על מנת שבסופו של יום יהיה ברשותנו נסח טאבו עם כל היחידות לרישום לכל אחד מהבתים המשותפים, לרבות רישומי משכנתאות וזכויות. כמו כן, ישנן העברות זכויות שטרם הושלמו וטרם התקבלו לגביהם כל האישורי העברה וגם בזה אני מטפלת בימים אלו.

   אני צופה כי תוך זמן לא רב ניתן יהיה לסיים את הרישום הנ"ל.

   בברכה,

   עו"ד אדמית כהן"

   לשאלות נוספות נא לפנות ישירות עו"ד אדמית כהן בכתובת מייל – Admit@lipameir.co.il

   שנה טובה וגמר חתימה טובה.

  • 16/12/19

   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום רב ושבוע טוב,

   מצ"ב פרוטוקול האספה הכללית האחרונה שנערכה ב 16.12.2019.

   הנוסף, מצ"ב התייחסות מפורטת של עו"ד אדמית כהן-וינשטוק, שלא נכחה באסיפה, לגבי סטטוס מחזור משכנתאות, רישום בטאבו ורישום בתים משותפים.

  • 05/08/19

   שלום רב,
   מצ"ב מצגת אספה כללית מס' שנערכה ב 13.05.2019 ופרוטוקול אספה כללית.

  • 01/02/18

   אנו שמחים לבשר לכם כי בשעה טובה אתמול, ה 01/01/2018 התקבל טופס 4 לארבעת הבניינים 1, 2, 5, 6 במתחם הצפוני. הקבלן יוצר קשר עם חברת חשמל על מנת שיגיעו לחבר את הבניינים לחשמל. בד"כ מדובר בפרק זמן של שלושה שבועות מקבלת טופס 4. חישמול הדירה מהווה תנאי לקבלת חזקה בדירה.

   הנכם מוזמנים לפנות לחברת חשמל בטלפון 103 ולפתוח חוזה.

   להלן מס' מבנה בחברת חשמל:

   בניין 1- רחוב תאנה 20- 701715299
   בניין 2- רחוב תאנה 24- 701715314
   בניין 3- רחוב תאנה 28 – 701715639
   בניין 4- רחוב תאנה 32 – 70715650
   בניין 5- רחוב תאנה 22- 701715293
   בניין 6- רחוב תאנה 26 – 701715309
   בניין 7- רחוב תאנה 30 – 701715622
   בניין 8- רחוב תאנה 34 – 701715644
   לאחר סיום חיבור הדירות לחשמל ע"י חברת חשמל יתחיל הקבלן לזמן את הדיירים מארבעת הבניינים למסירת חזקה וקבלת מפתח.

   אנו חוזרים ומבקשים ממי שטרם ביצע ביטוח מבנה מול חברת מעלות לעשות זאת במידי. ביטוח מבנה הינו תנאי למסירת חזקה.

   מס' הטלפון של חברת מעלות- 03-9209444

  • 02/01/17

    חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום,

   עדכונכם כי בתאריך ה 21/12/2016 התקיים סיור באתר הפרויקט בנוכחות הועד המנהל, חברת הניהול, קבלן הפרויקט, חברת הפיקוח וחבר עמותה. 

   הסיור התמקד במספר דירות המצויות בשלבי ביצוע שונים, ובמהלכו קיבל הועד המנהל הסבר מקיף באשר לאופן הפיקוח, תדירותו, היקפו וכן ביחס לליקויים שונים שהועלו ע"י חברי עמותה. 

   נעדכנכם בקליפת האגוז, כי הועד התרשם מטיב העבודה ואיכותה וקיבל הסברים מניחים את הדעת ביחס לאופן הפיקוח אשר מתבצע ב-100% (להבדיל מבדיקות מדגמיות) והתקנים לפיהם חברת הפיקוח פועלת.

   בנוסף, כפי שמסרנו באסיפה, לאור סמיכות הפרויקט לאנטנה הסלולרית ממערב, ביקש הועד דוח קרינה מפורט. כעולה מהדוח, הרינו לבשר כי ממצאי הקרינה בדירות הפרויקט תקינים. מצ"ב הדוח לעיונכם.

  • 04/12/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   בהמשך לאספה הכללית מתאריך ה 30/11 מצ"ב מצגת האספה + תמצית מפרט טכני.

  • 05/07/16

   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום רב,

   הבהרה בהמשך להודעה מאתמול אנו מדגישים ומבהירים בזאת כי הנכם נדרשים שלא להגיע לאתר על דעת עצמכם ובכלל רק לאחר שהקבלן מזמן אתכם.

   כל עוד לא נעשתה אליכם פניה מטעם נציגי הקבלן אין ליצור עמם קשר ו/או להגיע לאתר/לדירה.

   בימים הקרובים  הקבלן יתחיל בזימון הדיירים על מנת לבצע אישור הריצוף והאריחים שהזמנתם מספקי הפרויקט בטרם ריצוף הדירות. מי שמעוניין לבקר בדירה בהזמנות זו יתאם מול מנהל העבודה בעת הזימון.

  • 04/07/16
   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום רב,
   נציגי הקבלן הביאו לידיעתנו כי ישנם חברי עמותה שמגיעים לאתר ולדירות על דעת עצמם ללא תיאום מראש  דבר שאינו מקובל, אינו בטיחותי ומהווה סכנה חמורה.
   אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להישמע לנהלי הבטיחות בהגיעכם לאתר ולעשות זאת רק בתיאום מראש עם אחד ממנהלי הפרויקט מטעם הקבלן :
   מר ראמי שוקחה – 052-2228743
   מר סאמח חאיק- 052-5281666

   הוראות בטיחות באתר :

   1) מבקרים ונכנסים לאתר יעשו בתיאום ובליווי נציג הקבלן בלבד
   2) קיים איסור מוחלט לבקר באתר ללא מלווה וללא תיאום מראש ולקבלן לא תהיה שום אחריות עלפי מבקר שחרג מהנחיה זו.
   3) קיים איסור מוחלט על כניסה לאתר מעבר לשעות הפעילות
   4) חל איסור כניסה בנעלי גומי ובנעליים פתוחות/נעלי עקב.
   5) לא תותר כניסה לילדים.
   6) לא תותר כניסת נשים בהריון.
   7) לא תותר כניסת בע"ח לאתר.
   8) כניסת מבקרים לאתר מותרת לדירת הרוכשים בלבד.
   9) אין להזיז ו/או להרים ו/או להישען  על מעקות, גדרות, מכשולי גישה וכיו"ב.
   10) אין להרים ו/או להסיר ו/או לפתוח וכיו"ב מכסה, דלת וכיו"ב בשטח האתר.
   11) על הדייר להישמע לכל ההנחיות והראות הבטיחות מפי הנציג המלווה בעת הביקור באתר. דייר אשר יחרוג מהוראות אלו לא תהה שום אחריות לגביו. אין בהוראות שדלעיל משום מיצוי ההנחיות שלפיהן יש לנהוג ואין בהן משום תחליף להפעלת שיקול דעת והתנהגות אחראית הנובעים והכרוכים במציאות מבקרים ו/או נכנסים באתר בנייה שטרם נסתיימה בו הבנייה בכל הקשור לנקיטת משנה זהירות בהימצאות והסיור בו.

  • 07/06/16

   חבר עמותה שלום רב,

   בהמשך לפניות אלינו בנוגע לגובה התשלום לעמותה בחודש יולי הקרוב, נבקש להבהיר כי סכום הגבייה הינו פועל יוצא של התקדמות הקבלן- במקרה זה חדשות חיוביות. בעיתוי הנוכחי הקבלן מתקדם מהר מהצפוי. צפי חברת הפיקוח והקבלן הינו להתקדמות מהירה גם ברבעון הקרוב, אליו נדרשת גביית הכספים הנוכחית. מצטרפת לכך גם העובדה שדחיית הגבייה שנעשתה מיוני ליולי הצריכה סכום גבייה נוסף מהחברים כיוון שהגבייה הינה לשלושה חודשים קדימה ולא לחודשיים.

   כפי שהופץ בעבר ע"י משרד רו"ח פריידקס, לוח התשלומים הינו חזוי ונתון לשינויים בהתאם לתזרים המזומנים של העמותה וקצב ביצוע בשטח. אין כל כוונה לגבות יותר מדי כסף מהחברים מוקדם מהנדרש (שרובם משלמים ריבית על כך), וזו למשל הסיבה שבפעם הקודמת נדחה התשלום.

   לגבי מועד מסירת הדירות- לא ניתן עדיין לקבוע שהקבלן ימסור את הדירות לפני המועד החוזי. הקבלן נכנס עכשיו לשלב הגמרים שהוא שלב מורכב, כמו כן יש אתרים/פרויקטים נוספים בהם הוא עובד כך שאולי הוא יעדיף בעתיד להאיץ באתרים אחרים במקום להקדים אצלנו. לפיכך מוקדם מדי לתת כעת הערכה שונה לגבי מועד סיום הפרויקט.

  • 22/03/16

   חברי עמותה יקר שלום רב,
   אנו שמחים להודיעכם כי הקבלן, א. ג'ברין בע"מ סיכם עם חברת רבינסקי בע"מ כספק שיש למטבחים של הפרויקט.
   סוג השיש הינו שיש איטלקי של חברת STONE ITALIANA, לרשותכם עומדים 5 דגמים של  אבן שיש לבחירה כסטנדרט:
   FANGO
   IMPERIAL
   GRIGE
   CRISTAL CREAM
   BLANK

   עבודות הסטנדרט כוללות: משטח, פתח כיור, התקנה שטוחה, פתח לכיריים, קנט פזה 2 ס" לאורך המשטח, אף מים, מדידה, הובהל והתקנה.

   חברים שמבצעים שדרוג מטבח צריכים לקחת בחשבון במקביל את עלות שדרוג השיש.

   כמו כן סוכם מול חברת רבינסקי חבילת שדרוג לחברי העמותה של 4 דגמים נוספים בתוספת עלות של 500 ₪ + מע"מ למטר אורך לפי טיפוס מטבח סטנדרט  (מצ"ב דף המבצע, שעות פעילות ודרכי התקשרות של שיש רבניסקי)

   הדגמים  העומדים הכלולים במבצע הם:
   SUPERWITE
   SABBIMARINA
   GRIGIO MILANO
   BASIC

   הדוגמאות של השיש נמצאים באתר הפרויקט וניתן לגשת לראות בתיאום מראש עם לובנא או עם מנהל העבודה באתר.

   שיש רבינסקי: בן ציון גליס 33 א. ת סגולה פ"ת
   שעות פתיחה: א' – ה'   08:30-17:00
   ו'  וערבי חג  08:30-13:00
   טל' משרד: 03-9349394,  פקס: 03-9316078

   לידיעתכם, הגב' לובנא ג'ברין תהיה בחופש בתאריכים ה 23/03/2016 ועד ה 06/04/2016. ניתן להמשיך ולפנות למשרדי החברה ולהשאיר הודעה בטלפון 04-6575384.
   למקרים דחופים נא שלחו מייל אליי ואנסה לסייע מול מנהל העבודה.
   חג פורים שמח.

  • 21/02/16
   חבר עמותה יקר שלום רב,
   ברצוננו להביא לידיעתכם כי הקבלן הגיע לסיכום  עם ספק הדלתות "רב בריח" על האפשרות לשדרג את גוון הדלת הסטנדרטית לצבע לבן. גווני הסטנדרט הם אגוז ואלון מולבן.
   כל מי שמעוניין לשנות את גוון דלת הסטנדרט לצבע לבן מתבקש לפנות לפתיחת הזמנה  למתאמת שינויי דיירים, לובנא ג'ברין ולא דרך הספק עצמו.
   עלות שדרוג הדלת היא 300 ₪ לא כולל מע"מ.
  • 11/01/16
   חבר עמותה יקר שלום רב,

   אנו שמחים לבשר שבשעה טובה התחיל בנק לאומי לממן בפועל את הפרויקט, וכי לפני מספר ימים הופעלה מסגרת האשראי הראשונה של לפחות 5,000 ₪ לכל אחד ואחד מהחברים שפתחו מסגרות אשראי, כל אחד בהתאם לגובה ההון העצמי שהחליט לשלם בגביית הכספים הנוכחית שגבתה העמותה מחבריה.

   מסגרת האשראי המינימלית הנ"ל הופעלה בין היתר על מנת לשמר את התנאים שהושגו עם הבנק.

   נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שבחודש פברואר יגבה הבנק את תשלום הריבית הראשון בגין האשראי שהעמיד. הגבייה תהיה מחשבון הבנק שפתחתם בבנק לאומי, בין היתר לצורך קבלת ההטבות בריבית ובעמלת הליווי. המועד המדויק בתוך חודש פברואר יהיה בהתאם למה שהגדיר כל אחד ואחד ממכם במעמד פתיחת חשבון הבנק הנ"ל כתאריך החודשי בו הוא מעוניין שתתבצע גביית תשלומי הריבית.

   כמו כן שימו לב שבאותו המועד תיגבה מאותו החשבון גם עמלת הליווי של הבנק, כפי שחתמתם עליה במסגרת פתיחת תיקי ההלוואות. שיעור העמלה למקבלי ההטבה שפתחו או שהיה להם חשבון בבנק לאומי הינה כ- 0.8974% מאומדן מחיר יחידת הדיור- בהתאם לחישוב הבא: 1% מאומדן מחיר יחידת הדיור והמחסן בתוספת 5% בצ"מ (בלתי נצפה מראש) ובניכוי 17% מע"מ. לדוגמא: אם אומדן יחידת הדיור של חבר עמותה מסוים היא 1,000,000 ₪ אמורה להיות עמלת הליווי 8,974 ₪.

   לאור האמור, נא ודאו קיומן של יתרות מספיקות בחשבון בבנק לאומי הן לתשלום העמלה והן לתשלומי הריבית מדי חודש.

  • 13/12/15

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   הובא לידיעתנו כי לאחרונה חברי עמותה קיבלו זימונים טלפוניים מנציגי של חברות הריצופים, חיפוי וכלים סניטריים (אלוני וויה ארקדיה).

   הקבלן נתן לספקים הוראה חד משמעית לא לזמן דיירים לפני שהם מגיעים לפגישה עם הגב' לובנא ג'ברין, מהנדסת במקצועה ומתאמת שינויי הדיירים מטעם הקבלן "א. ג'ברין בע"מ".

   אנו מבקשים מכם לא לתאם פגישה ולהגיע לספקים שיוצרים עמכם קשר עד לקבלת זימון ופגישה עם מתאמת שינויי דיירים.

  • 15/10/15

   בשעה טובה בתאריך ה 14/10/2015 נערך טקס הנחת אבן פינה באתר הפרויקט בנוכחות חברי העמותה, נציגי הקבלן, נציגי חברת הפיקוח וחברת אילה א.ג.מ.

   מצ"ב המצגת של האספה הכללית.

  • 15/10/15

   מצ"ב טופס פרטים אישיים. אנו מבקשים מכל החברים שטרם מלאו טופס זה ושלחו אלינו לעשות זאת בהקדם. – לחץ להורדה
    יש למלא את הטופס על כל שדותיו ולשלוח במייל  ל-
   Sharon@ayala-agam.com  או בפקס 03-6955771.

  Top
  נגישות