153 private housing units in the
Egrof Ha’Tzafon neighborhood, Akko

About the project

The Amuta includes 153 private housing units.
A young Torani community in an attractive area of Akko.
High quality of life and exclusive specs.

Map Location

Gallery

June 2016

June 2016

October 2015

May 2015

April 2015

April 2015

November 2014

November 2014

March 2014

March 2014

January 2014

January 2014

December 2013

December 2013

Contact Us

  What is a Construction Association (Amuta)?

  An Amuta, or a non-profit organization, is a legal entity established for a specific purpose or goal. It is registered and managed according to the laws pertaining to Amutot in Israel. A Construction Amuta is an association established for the purpose of building a housing complex for the benefit of its members. Before submitting the tender, the Amuta recruits a number of members based on the number of housing units that can be built on the land . The Amuta purchases the land in trust for its members (the “beneficiaries”) and enters various agreements as trustee (through its Executive Committee), in order to further its objectives: This includes contracting the services of planning consultants, building contractors, management companies, banks, and so forth.

  Buyer Information

  מידע לרוכשים

  הודעות

  • 03/11/16
   חברי עמותת נופי אפק שלום רב,

   חברת בני באכר זועבי נקלעה לאחרונה לקשיים כלכליים ונמצאת בשלבי הקפאת הליכים מול נושים שלה.
   צריך לזכור כמובן שההסכם של העמותה (כולל הסכם הפשרה המתגבש, עליו נעדכן בהמשך לכשיהיה סיכום סופי של נוסח החוזה בין העמותה לבין הקבלן) הוא עם חברת י.ע.ז, על כל מחויבותיה של החברה, ובכלל זה קיימת בידי העמותה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של כ- 1.7 מש”ח, וכן שקיימת יתרה שלא שולמה לקבלן בגובה של כ- 1.5 מש”ח.
   בימים אלו אין עדיין לקבלן נציגים בפועל בשטח לצורך ביצוע תיקונים, חברת י.ע.ז מתארגנת לצורך כך ונעדכן לגבי כך בהמשך.
   בשלב זה, בעיות שוטפות עליכם להפנות במייל או בטלפון לחברת י.ע.ז, לגב’ מירב לוי

   כתובת דואל merav@yaaz.co.il
   טלפון 03-9674546 שלוחה 100

   נא שימו בהעתק את המייל שלי ושל אביב (avivm@ayala-agam.com).

  • 11/05/16

   חברי עמותת נופי אפק שלום,
   כפי שכתבנו לכם לפני האסיפה הכללית האחרונה באמצע אפריל, הוחלט לדחות לאסיפה הקרובה הבאה את הצגת ואישור הדו”חות הכספיים, שנשלחו לכם כיומיים לפני האסיפה, זאת לאור בקשת מספר חברים לאפשר להם זמן נוסף לעבור על הדו”חות טרם אישורם.

   כמו כן ביקשו מספר חברים לקבל נתונים כספיים מפורטים עדכניים של התנועות הכספיות.
   מצורפים לפיכך 7 קבצים הכוללים את הנתונים הכספיים שהתקבלו ממשרד רו”ח פריידקס, זאת בהתאם לסטטוס ביצוע התקציב שהוצג ע”י רו”ח ליאור סטינוס באסיפה.

   הנתונים נכונים ליום 10.4.16 ומאז לא חל בהם שינוי מהותי. להלן הקבצים:
   1.      דו”ח תקציב מול ביצוע בפועל.
   2.      פירוט ליתרת הסעיף התקציבי “הכנסות”- פירוט ההכנסות שעל העמותה לגבות מ-4 חברי עמותה שטרם השלימו את חובם לעמותה, בסכום כולל של 118,755 ש”ח.
   3.      פירוט הוצאות העמותה לפי הסעיפים התקציביים השונים ב- 5 קבצים שהופרדו מטעמי נוחות וממוספרים מ- 1 עד 5.

  • 28/03/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,

    

   מצ”ב הזמנה לאספה כללית שנתית.

    

   נשמח לראותכם.

    

   שבוע טוב.

  • 22/10/15

   חברי מגרשים 13,15,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 שלום רב,

   בשעה טובה אנו שמחים לבשר לכם כי הבוקר התקבלו טפסי 4 למגרשים.

   במהלך היום אנו נפנה יחד עם הקבלן לחברת חשמל ע”מ לזמנם בהקדם האפשרי לבצע בדיקות וחיבור הבתים למונה חשמל.

   לאחר סיום ביצוע הבדיקות וחיבור הבית למונה הקבלן יזמן אתכם לקבלת חזקה ומסירת מפתח.

  • 03/08/15

   חברי עמותה יקרים שלום,
   לאחר מאמצים מרובים, למרות שקיבלנו תשובות שליליות בעבר, אנו שמחים לבשר כי הצלחנו לקבל אתמול את אישורו של הבנק, לפנים משורת הדין, לפיצול מועד הגבייה מהדיירים של התשלום האחרון, וזאת באופן הבא:
   קבוצת הדיירים הראשונה- בתים 16 עד 27- מועד התשלום שלהם יוותר כמתוכנן בשבוע הבא (הודעות תשלום פרטניות נשלחו אליכם בימים האחרונים ע”י משרד פריידקס).

   קבוצת הדיירים השנייה- בתים 13 עד 15 ו- 401-405 – בהתאם להנחייתנו למשרד רו”ח פריידקס, לדיירים אלא טרם נשלחו בימים האחרונים הודעות גבייה. הסיכום  עם הבנק הינו שמועד הגבייה שלהם ידחה ותינתן הודעה מראש לפני האכלוס (מתוכנן כרגע לאוקטובר- מועד מדויק יימסר בהמשך). (1/2)

  • 27/08/15

   החלוקה בין הקבוצות נעשתה בהסתמך לוח הזמנים החזוי שהוצג באסיפה הכללית ביום 20.8.15.

   למען הסר ספק, אציין כי המנגנון מול הבנק הינו כזה שכספי הגבייה מהדיירים של הקבוצה הראשונה יישאר בקופת העמותה ולא ישולם לאף גורם מחוץ לעמותה (למעשה לקבלן) לפני גביית התשלום האחרון מקבוצת הדיירים השנייה.
   כמו כן מובהר, כי מועד הגבייה מהקבוצה השנייה יקבע בעתיד בהתאם למועד החזוי של מסירת יחידת הדיור הראשונה מבין דיירי הקבוצה השנייה. הודעות תשלום תצאנה בעתיד לקבוצה זו ממשרד רו”ח פריידקס. (2/2)

  • 25/08/15

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   מצ”ב מצגת של האספה הכללית שהתקיימה ב 20/08/2015.

   לינק למצגת

  • 10/08/15

   שער לחניה
   דייר המעוניין לבצע שער באופן עצמאי, נדרש לבצע זאת בהתאם לפרט והגוון המופיעים בהיתרי הבנייה שער גלילה או פנאלים בגוון RAL7031.
   בדקנו עבורכם מול  2 חברות (סנפיר, אלטרון) אליהן תוכלו לפנות ולרכוש דרכן את  השער על פי הנחיית הפרט שלעיל. עליכם להזדהות כחברי
   עמותת “נופי אפק” בראש העין ושם ידעו להראות לכם את הפרט שאתם צריכים.
   אתם מוזמנים לפנות לכל ספק אחר שתרצו אך עליכם יהיה להיצמד לפרט ולגוון שמופיע בהיתר.
   מצ”ב הצעת מחיר של חברת אלטרון. במידה וירכשו 15 דיירים לפחות את השער הם יבואו לקראתכם במחיר.
   חברת סנפיר תעביר אלינו הצעת מחיר בימים הקרובים אותה נשלח אליכם.

  • 03/08/15

   להלן עדכון  שנתבקשנו להעביר אליכם ע”י עו”ד דב קליין, יועץ המס של העמותה:
   אתמול והיום הגיעו למשרדנו התראות גביה ע”ש רוכשים רבים. ייתכן ויגיעו בהמשך התראות נוספות.
   מיד לאחר קבלת התראות אלו, העברנו אותן למשלוח בדואר לכתובת האישית של כל רוכש.
   חלק מתוקף ההודעות הינו רק עד מחר, ומועד חלק מהן אף חלף ביום 14.7.15.
   … המשך בהודעה הבאה…

  • 03/08/15

   כל מי שמקבל התראת גביה צריך לפעול באופן הבא:
   1.      מי שכבר שילם את מלוא חובו בסמוך למועד הנפקת ההתראה או לאחר מכן, יכול להתעלם מהתראה זו.
   2.      מי שטרם שילם את מלוא חובו, חייב ליצור קשר מידית עם מחלקת הגביה במיסוי מקרקעין מרכז (טל’ 03-7633333 או באינטרנט/פקס) ולהסדיר את חובו בטרם יוטלו עיקולים על כל חשבונות הבנק שלו.
   3.      מי שאינו אמור לשלם את חובו (כגון מי שמכר או אמור למכור דירה יחידה ישנה), יפנה אל עו”ד דב קליין בדוא”ל dovi@sls-lawyers.co.il תוך ציון שם, ת”ז, מספר שומה ושם העמותה, ואנו נברר את עניינו בהקדם.

  Top
  Accessibility