64 housing units, purchase group; Nofim, Modiin

About the project

Psagot Al Ha’Park (Psagot on the Park) offers plots of land situated in the northern part of the city’s master plan, looking over Anabe Park. Sloped building; all apartments face the park. 64 housing units, including 4-room garden apartments, 4 and 5-room apartments, and penthouses.

Map Location

Gallery

August 2018

August 2018

August 2018

August 2018

july 2018

july 2018

july 2018

july 2018

july 2018

july 2018

may 2018

may 2018

may 2018

may 2018

March 2018

March 2018

March 2018

March 2018

december 2017

december 2017

Main specs

the Building

innovative and precise architectural planning

2 apartments on each floor
Designed lobby

Quality elevator

Green site development incl. parking areas and gardens

Sun balcony incl. aluminum and glass railing

Exterior stone and stucco wall cladding

the Apartment

Cupboards in bathrooms
Ceramic tiles, range of choices
Upgraded fixtures and faucets by Hamat or Grohe
8-meters of kitchen cabinets by leading manufacturers
High-quality front door

Solar water boiler

Luxurious laminate interior doors
Upgraded electric fixtures by Gewiss/ BTicino/Waisbord

Parking for every apartment

Storage room for every apartment

 

Electric shutters
Television and phone sockets in all bedrooms

Preparation for a home cinema system in the living room

Preparation for AC incl. gas pipes, drainage and electric sockets
3-phase electricity
Dry-kip shelter window
CaesarStone kitchen countertop, selection of colors
Ceramic tile in kitchen, variety of options
Dry-room flooring – 60x60cm , variety of colors
Wet-room flooring in various sizes – variety of colors
Preparation for heater in bathrooms

Contact Us

  What is a Purchase Group?

  A purchase group is the organization of private individuals for the joint purchase of real estate and building of a residential project. The Company professionally accompanies the group from the stage when the members begin to join, through the purchase of the plot of land and the construction of the project, and up to receiving the keys to the apartments. The group appoints representatives from among the group members, who work together with the Company for advancing the project. The building contractor of the project is chosen after issuing a tender for contractors, in which the Company, together with the group’s representatives, assess the bids that have been submitted with respect construction quality, financial stability, meeting milestones and price. The contractor provides the group with a performance guarantee and commits to a time schedule for completing the project. In the event of delay, the contractor must compensate the group’s members with a relative rent fee.

  Buyer Information

  מידע לרוכשים

  הודעות

  • 27/03/18

   שלום רב,

   אנו שמחים להודיע כי נציגות הקבוצה, בשיתוף עם אילה אגמ, החליטה לשדרג את מפרט הריצוף בפרויקט לאריחים בגודל 80X80 בכל הדירה, למעט בריצוף חוץ וחדרים רטובים, וכולל את עלות העבודה של הקבלן. שדרוג זה יבוצע מרזרבת התקציב של הפרויקט, לפיכך הדיירים אינם נדרשים לשלם תוספת לקבלן (התוספת הינה מרוכזת מתקציב הפרויקט כאמור).

   דיירים אשר השלימו הזמנותיהם, מתבקשים לגשת בשנית לספקים ולעדכן הזמנתם בהתאם.

   דיירים אשר טרם השלימו את ההזמנה, מוזמנים לפנות לאחד משלושת ספקי הריצוף בפרויקט ולהשלים את ההזמנה, ע”פ התאריכים שנשלחו ע”י מתאמות שינויי הדיירים.

   יש לעדכן את מתאמות שינויי הדיירים, הגב’ פאני רכשטיין והגב’ אורית חג’ג’, בכל הזמנה, לרבות בעדכוני הזמנה.

   בברכת חג שמח,

  • 08/03/18
   חברי קבוצה פסגות על הפארק שלום רב,

   בהמשך לעדכון הקודם בנושא חבילת שדרוג לאסלות תלויה, חלה טעות הקלדה והמחיר לאסלה הינו 1,500 ₪ לא כולל מע”מ .

   נבהיר כי החבילה אינה תקפה במקרים שבהם יש צורך באסלות מונמכות ובמנגנונים תואמים הנמצאים בחדרי רחצה הורים.
   כל המעוניין , בשדרוג לאסלה תלויה בחדר רחצה הורים צריך להזמין מיכל הדחה סמוי נמוך על חשבונו מול הספק.
   כמו כן, על פי המידע שמגיע אלינו מנציגות הקבלן לשינוי דיירים נמצא כי ישנם לא מעט דיירים שטרם פנו אליהן לשאלות/הבהרות בנושא שינויים ו/או לא קבעו מולם פגישה בנושא השינויים.

   אנו מבקשים להדגיש בפניכם שוב כי בכל תיק דייר מצוין מועד/תאריך בו התיק צריך לרדת לביצוע. הנכם נדרשים להעביר בקשות לשינויים לפחות שבוע לפני תום המועד על מנת שמתאמת שינויי דיירים תוכל לבצע בדיקה, תכנון ותמחור של הבקשות.
   יש לפנות ישירות למתאמות שינויי הדיירים, הגב’ פני רכשטיין (054-6560884) והגב’ אורית חג’ג’ (054-3324273).

  • 07/12/17
   אנו שמחים להודיע כי ביום ראשון 25.03.18 בשעות הבוקר, התקבל מעיריית מודיעין אישור התחלת עבודות בפרויקט . מס’ שעות לאחר מכן, החל הקבלן תאופיק זידאן בע”מ בעבודות החציבה בפרויקט.

   חג פסח שמח

  • 16/11/17
   בשעה טובה אנו שמחים לעדכנן אתכם כי התקבלו היתרי בניה סופיים לפרויקט. במהלך שבוע הבא יעלה הקבלן לשטח לעבודות גידור בשטח והתארגנות
  • 22/10/17
   בחירת קבלן מבצע – אנו שמחים להודיע כי חברי נציגות הקבוצה חתמו על הסכם לביצוע עבודות הבניה והפיתוח בפרויקט עם חברת מליבו בנייה בע”מ. מדובר בחברה גדולה ומוכרת, בעלת ניסיון רב בכל תחומי הבניה ובאחרונה נמצאת בבעלות חדשה ויציבה: קבוצת YSB י.ש. האחים יעקבי וקבוצת חנן אסיאג. לחברת אילה א.ג.מ ניסיון חיובי מפרויקטים קודמים אותם ביצעה מליבו שנוהלו ע”י אילה א.ג.מ: “שלישיית הפסגה” בקרית אונו ו”פסגת אפק” בראש העין. החברה וההסכם מולה אושרו ע”י הבנק המלווה.
   היתר בניה – הבקשות להיתרי בניה אושרו ע”י כלל הגורמים והרשויות השונות ואף שולמו היטלי פיתוח ואגרות בניה לעירייה. הבקשות נמצאות כעת אצל שמאי חיצוני מטעם העירייה אשר תפקידו להוציא שומה בהתאם למבוקש בהיתר הבניה. לאחר קבלת השומה ותשלום היטל השבחה, ככל שיהיה, ניתן יהיה לקבל את היתר הבניה. צפי לקבלת ההיתר – תחילת נובמבר 17.
   צפי לעליית קבלן על השטח – במהלך חודש נובמבר 17.
  • 21/08/17
   בחירת קבלן מבצע – המו”מ הסתיים ונציגות הקבוצה בחרה בקבלן מבצע. אנו ממתינים כעת לאישורו ע”י הבנק ולאחר מכן נוכל לחתום עמו על חוזה ,להודיע לכם לגבי זהותו ולהוציא צו תחילת עבודה.

   היתר בניה – התקבלו אישורי רשות הכבאות ואישור “מי מודיעין” למגרשי המגורים, הוגשו תכניות סופיות ומתוקנות לבוחנת הרישוי ואנו ממתינים לאישורה, לצורך קבלת ההיתר. צפי לקבלת ההיתר – אמצע ספטמבר.
   נציגי אילה א.ג.מ פועלים ללא לאות לצורך קבלת ההיתר ונמצאים על בסיס יומי במשרדי האדריכלים וברשויות השונות.

   בנק מממן – ישנם חברים שתיק האשראי שלהם טרם אושר. אנו מזכירים כי באחריותכם המלאה לדאוג לקבלת אישור הבנק למסגרת אשראי. במידה וקיבלתם הודעה על חוסרים או פערים בתיק הנכם מתבקשים לפעול מידית להשלמתם.
   נכון לעכשיו הצפי לחתימה מרוכזת של חברי הקבוצה על מסגרות האשראי הוא במהלך המחצית השנייה של חודש אוקטובר ותלוי בין היתר באישור כל חברי הקבוצה ע”י הבנק. ללא אישור כלל חברי הקבוצה לא נקבל ליווי בנקאי.

  • 19/09/17
   שנה טובה וחג שמח.
   פסגות נופים
   בחירת קבלן מבצע – החלו להתקבל הצעות מחיר מקבלנים ונוהל סבב ראשוני של מו”מ. בימים הקרובים יתקיים סבב נוסף של משא ומתן, המנוהל ע”י אילה א.ג.מ, בשיתוף נציגות הקבוצה וחברת הפיקוח. מטבע הדברים, בשל הסודיות המסחרית, לא נוכל לפרט בנוגע לזהות הקבלנים ופרטי ההצעות בשלב זה. צפי לסיום המשא ומתן ולבחירת קבלן ע”י הנציגות – במהלך חודש אוקטובר. לאחר מכן יועבר לאישור בנק לאומי, המלווה את הפרויקט, ולאחר מכן- חתימת הסכם עם הקבלן.
   היתר חפירה וביסוס- במטרה לאפשר תחילת עבודות במגרשים ע”י הקבלן שייבחר, מטופלות במקביל להיתרי הבנייה בקשות להיתרי חפירה וביסוס. התוכניות כבר אושרו ע”י העירייה והצפי לקבלת היתרי החפירה והביסוס, לאחר קבלת אישור רשות מקרקעי ישראל, הינו לפני חג סוכות.
   היתר בנייה – לאחר סיום בדיקת ההגשות להיתר בניה וקבלת החלטת רשות הרישוי ניתן יהיה לקבל את אישור הכבאות ואישור מי מודיעין. צפי לקבלת היתר הבנייה – סוף אוקטובר.
   צפי לעליית הקבלן על השטח- במהלך נובמבר.
   בנק מממן- עד כה הבנק אישר חלק ניכר מהחברים אך עדיין ישנם חברים שתיק האשראי שלהם טרם אושר. אנו מזכירים כי קבלת אישור הבנק למסגרת האשראי הפרטנית לחבר קבוצה נמצאת באחריותו המלאה של החבר. החברים שקיבלו מאיתנו הודעה על חוסרים או פערים בתיק מתבקשים לפעול מידית להשלמתם. נכון לעכשיו הצפי לחתימה מרוכזת של חברי הקבוצה על מסגרות האשראי הוא במחצית השנייה של חודש נובמבר/המחצית הראשונה של חודש דצמבר (הליווי הבנקאי ומועד החתימות תלויים בראש ובראשונה באישור כל חברי הקבוצה ע”י הבנק).
   בברכת שנה טובה וחג שמח
  • 21/08/17
   בחירת קבלן מבצע – השבוע צפויות להתקבל הצעות המחיר למכרז הקבלנים. מיד לאחר מכן יתחיל תהליך של משא ומתן, המנוהל ע”י אילה אגמ, בשיתוף נציגות הקבוצה וחברת הפיקוח. מטבע הדברים, בשל הסודיות המסחרית, לא נוכל לפרט בנוגע לזהות הקבלנים ופרטי ההצעות בשלב זה. צפי לסיום המשא ומתן ולבחירת קבלן ע”י הנציגות – סוף חודש ספטמבר. לאחר מכן יועבר לאישור בנק לאומי, המלווה את הפרויקט, ולאחר מכן- חתימת הסכם עם הקבלן.
   היתר בניה והיתר חפירה – הוגשו בקשות להיתרי חפירה וביסוס, במקביל לבדיקת הבקשות להיתר בניה. הצפי לקבלת היתרי החפירה- במהלך המחצית השנייה של ספטמבר. רשות הרישוי בודקת בימים אלו את הבקשות להיתרי בניה וכבר אישרה את הבקשות לחפירה וביסוס. אנו ממתינים לאישור רשות מקרקעי ישראל לבקשות (אישור שיינתן לבקשות לחפירה ולבניה יחדיו). לאחר בדיקת התכניות וקבלת החלטת רשות הרישוי גם להיתרי הבניה נוכל לקבל את אישור הכבאות ואישור מי מודיעין. צפי לקבלת היתר הבנייה – סוף אוקטובר.
   צפי לעליית הקבלן על השטח- במהלך אוקטובר.
   בנק מממן- ישנם חברים שתיק האשראי שלהם טרם אושר. אנו מזכירים כי באחריותכם המלאה לדאוג לקבלת אישור הבנק למסגרת אשראי. במידה וקיבלתם הודעה על חוסרים או פערים בתיק הנכם מתבקשים לפעול מידית להשלמתם. נכון לעכשיו הצפי לחתימה מרוכזת של חברי הקבוצה על מסגרות האשראי הוא במהלך חודש נובמבר-דצמבר ותלוי בין היתר באישור כל חברי הקבוצה ע”י הבנק. ללא אישור כלל חברי הקבוצה לא נקבל ליווי בנקאי..
  • 18/06/17
   בחירת קבלן מבצע – התקבלו הצעות מחיר ממספר קבלנים לביצוע העבודות בפרויקט ומתחיל תהליך של משא ומתן, המנוהל ע”י אילה אגמ, בשיתוף נציגות הקבוצה וחברת הפיקוח. מטבע הדברים, בשל הסודיות המסחרית, לא נוכל לפרט בנוגע לזהות הקבלנים ופרטי ההצעות בשלב זה. צפי לסיום המשא ומתן ולבחירת קבלן ע”י הנציגות – לקראת סוף חודש יולי. לאחר מכן יועבר לאישור בנק לאומי, המלווה את הפרויקט, ולאחר מכן- חתימת הסכם עם הקבלן.
   היתר בניה – נמצא בישורת האחרונה והצפי לקבלתו הינו במהלך חודש יולי. מרבית האישורים מרשויות, הנדרשים לצורך החתימה על ההיתר, כבר הושגו (נותר לקבל רק את אישור משרד הכלכלה לתוכנית הגז; אישור רשות הכבאות; אישור הנספח הסניטרי ע”י “מי מודיעין”). בנוסף, מוטמעות ע”י המתכננים בתוכניות לחתימה גם הערות טכניות-גרפיות שהתקבלו מהעירייה (כגון סימון גבהים, הבלטת קווים או חלקים אחרים של השרטוט). כאמור, התהליך נמצא בישורת האחרונה והצפי לקבלת ההיתר הינו במהלך חודש יולי.
   בנק מלווה- נציגי הבנק החלו בבדיקת התיקים לצורך אישור מסגרות אשראי לחברי הקבוצה. אם ידרשו הבנק מסמכים נוספים מדיירים מסוימים, ניצור עם אותם דיירים קשר ישירות. לצערנו, עדיין ישנם דיירים אשר טרם העבירו אלינו את המסמכים במלואם, למרות בקשות חוזרות ונשנות שלנו. תהליך הבדיקה בבנק הינו תהליך ארוך ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בכל הנדרש על מנת שנוכל לסיים את התהליך במהירות וביעילות ,ולהימנע מעיכובים מיותרים.
  • 09/05/17
   להלן עדכון בנוגע להתקדמות הפרויקט:
   בחירת הקבלן המבצע- בסוף חודש מרץ 2017 הופץ מכרז לקבלנים, הכולל תוכניות ומפרטים טכניים. התאריך בו צפויות להתקבל הצעות הקבלנים הינו 15.5.17. לאחר קבלת ההצעות, נקיים ישיבות משא ומתן עם המציעים יחד עם נציגות הקבוצה ובסופו של התהליך תיבחר הנציגות בקבלן מבצע, תוך הבאה בחשבון של הצעות המחיר, נתונים איכותיים על טיב הביצוע ועל עמידה ביעדים, איתנותם הפיננסית וכו’. בחירת הקבלן כפופה לאישור הבנק, אשר בודק גם הוא את הקבלן בהיבטים הפיננסיים. לאחר בחירת הקבלן, אישורו ע”י הבנק וחתימת חוזה עימו נעדכן בנוגע לזהותו. הצפי לחתימת חוזה ומתן צו תחילת עבודה לקבלן המבצע הינו בחודש יולי 2017.
   קבלת היתר בנייה- הפרויקט נידון ברשות הרישוי ב-28.03 והתוכניות בקנ”מ 1:100 אושרו בכפוף למילוי תנאים להיתר. אנו פועלים להשלמת התנאים הללו, הכוללים תיקונים גרפיים בתכניות והמצאת כל אישורי הרשויות הדרושים, כגון אישורי חברת החשמל, חברת הוט, מי מודיעין, מחלקת תברואה, מחלקת תנועה, מחלקת הנדסה, נגישות, נוף ופיתוח, החברה הכלכלית, פיקוד העורף, רשות מקרקעי ישראל, גז, כיבוי אש ועוד. הצפי להשלמת התנאים וקבלת ההיתר עצמו- בחודש יוני-יולי 2017.
   מימון בנקאי- החומרים והטפסים ששלחתם מועברים לבנק, על מנת שהבנק ייחל בבדיקות לאישור כלל חברי הקבוצה. נכון לעכשיו הצפי לחתימות שלכם על מסמכי ההלוואות בבנק, לאחר סיום בדיקת כל החברים ע”י הבנק, הינו במהלך חודש אוגוסט-ספטמבר 2017 (הקבלן לא מתחיל לקבל תשלומים מיד, ויש גם כספי הון עצמי למימון תחילת הבנייה). מועדים מדויקים יימסרו בהמשך כולל תדריך לפתיחת מסגרת אשראי בבנק.
   אנו חוזרים ומבקשים את שיתוף הפעולה מאותם חברים שטרם שלחו את כלל חומרים לבנק ומהחברים שצריכים לבצע השלמות. את המסמכים הנדרשים יש להעביר מיידית למר ערן גבע ו/או למר שרון אברס ו/או לגב’ ריטל סוויסה (המחליפה של לימור טוביש בתפקיד מנהל המשרד).
   כתובות דוא”ל:
   ערן גבע erang@ayala-agam.com
   ריטל סוויסה office@ayala-agam.com
   שרון אברס sharon@ayala-agam.com
  • 09/04/17
   שלום רב,
   בהמשך לעדכון קודם, ביום 27.03.17 נידונו הבקשות להיתר בניה בפרויקט, בשלב של קנה מידה 1:100, בוועדת הרישוי בעיריית מודיעין. לשמחתנו הבקשות להיתר אושרו, בכפוף למילוי כל התנאים לקבלת היתר (עמידה בהערות טכניות של מחלקת הנדסה בעירייה והצגת אישורי רשויות כגון מכבי אש, רשות מקרקעי ישראל, חברת החשמל, החברה הכלכלית למודיעין וכו’).
   לאור האמור, קיימנו ישיבה עם אנשי מחלקת הנדסה בעירייה ואנו מקדמים את קבלת אישורי הרשויות, לצד התיקונים הנדרשים שהינם גרפיים ולא תכנוניים.
   בנוסף, ביום 30.03.17 הופצה לקבלנים חוברת המכרז הקבלני. קבלת הצעות המחיר מתוכננת לאמצע מאי ולאחר מכן יתחיל הליך המו”מ מול הקבלנים הרלוונטיים. מסיבות מובנות של הגנה על אינטרס הקבוצה, תוצאות המכרז וזהות הקבלן הנבחר יפורסמו רק לאחר חתימת החוזה עם הקבלן ואישורו ע”י בנק לאומי.
   חג פסח שמח .
  • 23/03/17
   לחברי הקבוצה שלום רב,

   להלן עדכון בנוגע להתקדמות הפרויקט:
   בחירת הקבלן המבצע- לשמחתנו המכרז יוצא לדרך בימים הקרובים ובמהלך השבוע הבא תופצנה לקבלנים חוברות המכרז, הכוללות את התוכניות הסופיות והמפורטות לביצוע. בהמשך יתקיים סיור קבלנים בשטח. לאחר קבלת הצעות, נקיים ישיבות משא ומתן עם המציעים ובסופו של התהליך תיבחר הנציגות בקבלן מבצע, תוך הבאה בחשבון של הצעות המחיר, נתונים איכותיים על טיב הביצוע ועמידה ביעדים, איתנותם הפיננסית וכו’. נציין כי בחירת הקבלן כפופה לאישור הבנק, שבודק גם הוא את הקבלן בהיבטים הפיננסיים. לאחר בחירת הקבלן ואישורו ע”י הבנק נעדכן בנוגע לזהותו. צפי לסיום- בחודש יוני-יולי 2017.

   קבלת היתר בנייה- הוגשו לעירייה התכניות של השלב הסופי להיתר, דהיינו בקנה מידה 1:100, והצפי להחלטת הוועדה לקבלת היתר, בכפוף למילוי תנאים (כגון תשלום אגרות בנייה, הבאת האישורים הנדרשים להיתר כגון כיבוי אש וכו’) הינו בעוד כשבועיים. הצפי לקבלת ההיתר עצמו- בחודש יוני-יולי 2017.

   מימון בנקאי- נכון לעכשיו הצפי לחתימות בבנק, לאחר סיום בדיקת על החברים ע”י הבנק, הינו סביב חודש יולי 2017.
   אנו חוזרים ומבקשים את שיתוף הפעולה מאותם חברים שטרם שלחו כלל חומרים לבנק ומהחברים שצריכים לבצע השלמות. למרות פניות חוזרות הן באמצעות טלפון והן באמצעות דוא”ל עדיין קיימים לא מעט חברי קבוצה שלא העבירו את המסמכים הנדרשים. הדבר גורם לעיכוב בשלב הבדיקה של התיקים על ידי הבנק ומשליך על לוחות הזמנים הכללי.
   את המסמכים הנדרשים יש להעביר במידי למר ערן גבע ו/או למר שרון אברס ו/או לגב’ ריטל סוויסה (המחליפה של לימור טוביש בתפקיד מנהל המשרד)
   במייל:
   ערן גבע erang@ayala-agam.com
   ריטל סוויסה- office@ayala-agam.com
   שרון אברס – sharon@ayala-agam.com

  • 21/11/16
   בהמשך לעדכון קודם, לפיו וועדת הרישוי החליטה לאשר את תוכנית הבינוי של הפרויקט, כאשר האישור היה כפוף למספר הערות שיש להטמיע כתנאי להמשך הליך הרישוי, הוגשו התכניות המתוקנות לבדיקת אדריכלית הבינוי בעירייה ביום 13.11.16, כאשר המשוב לגביהן אמור להתקבל עד סוף שבוע זה, 24.11.16.
   לאחר קבלת אישור אדריכלית הבינוי בעירייה, נוכל להמשיך לשלב הרישוי הבא- הגשת תוכניות בקנה מידה מפורט יותר של 1:100 וקבלת אישורי הרשויות השונות, קרי כיבוי אש, פקע”ר, בזק וחברת חשמל.
   לאור האמור לעיל, אנו מעריכים שהיתר הבנייה יתקבל במרץ-אפריל 2017.
   במקביל לכך, מתחילה העבודה להכנת החומרים המפורטים לצורך תחרות קבלנים, במטרה להגיע לכך שעם קבלת היתר הבנייה ייבחר קבלן.
  • 13/11/16
   חברי קבוצה נכבדים שלום רב,
   פנייה זו רלוונטית לגבי כל אותם חברים אשר לאחר הזכייה במכרז, הצהירו בפני מיסוי מקרקעין כי ברשותם דירה אחת נוספת אותם הם מתחייבים למכור תוך 12 חודשים מהמועד בו יקבלו את הדירה החדשה.
   מי שכבר הספיק למכור את דירתו הקודמת עמד בתנאי המכירה ופנייה זו לא רלוונטית אליו.

   ובכן, במיסוי מקרקעין הקפיאו את השומות לתקופה של 24 חודשים החל מיום 31.12.14 (מועד הזכייה במכרז) ועד ליום 31.12.16.
   יצוין, כי לא ניתן להקפיא את השומות לתקופה ארוכה יותר (מבחינה טכנית במחשבי הרשות).
   בנסיבות אלו פנינו לרשות המיסים וביקשנו לחדש את ההקפאה לשנתיים נוספות והנושא בטיפול.
   ייתכן וחלקכם כבר הספיק לקבל מכתב מרשות המיסים לפיו לא עמדתם בתנאי המכירה או שמועד ההקפאה יפוג בקרוב.
   בכל מקרה, הנושא בטיפולינו מול רשות המיסים.
   למען הספר ספק, אבקש מכל מי שקיבל מכתב מרשות המיסים בעניין זה, להעביר מיידית עותק אל משרדנו במייל חוזר למייל הזה או בפקס 03-5230723.

  • 25/10/16
   חבר קבוצה יקר שלום רב,
   כפי שציינו בעדכון האחרון במייל, הפרויקט נידון בוועדה לתכנון ובניה שהתכנסה ביום 07.09.16 וכתבנו שאנו ממתינים לקבלת פרוטוקול.
   נבקש לעדכן כי הפרוטוקול התקבל וכי הוועדה אישרה את תוכנית בינוי הפרויקט, למעט שתי הערות המתייחסות לחניות בפרויקט. האחת לגבי כמות החניות המבוקשת והשנייה לגבי מיקום חלק מהן. עוד טרם קבלת הפרוטוקול הרשמי נפגשו מתכנני הפרויקט הרלבנטיים עם אנשי העירייה ע”מ לסכם עמם את השינויים המבוקשים. במהלך חול המועד עמלו המתכננים על עדכון התכניות והן תועברנה בימים הקרובים לבדיקת אדריכלית הבינוי ומחלקת התנועה של העירייה. לאחר אישור התכניות ימשיכו המתכננים בקבלת אישורי המחלקות השונות בעירייה ולהמשך תכנון לרישוי הפרויקט לשם קבלת היתר הבנייה.
   נציין, שעל רקע תלונות רבות שהגיעו מיזמים ומקבוצות רכישה על כך שטרם ניתנו היתרי בנייה בשכונת נופים לאף גורם, כינס לאחרונה ראש עיריית מודיעין ישיבה מיוחדת עם כל היזמים שכותרתה “חסמים ובעיות בנייה”. בדיון השתתפו בין היתר נציגי אילה אגמ ועו”ד משה סימנה. ראש העירייה הדגיש את החשיבות שבזירוז ההליכים למתן היתרי בנייה בשכונת נופים, והפעיל מנגנון שמטרתו האצת ההליכים להוצאת היתרי בנייה לשכונה, בשיתוף פעולה בין מחלקת ההנדסה בעירייה, היזמים וצוותי התכנון מטעמם.
   אנו מקווים כי הפעילות המאומצת מצד המתכננים והעירייה תאפשר את קידום הפרויקט כאמור.
  • 20/09/16
   שלום רב,

   בהמשך למידעון קודם שעלה באתר בתאריך ה 15/08/2016 , אנו שמחים לבשר לכם כי מאמצינו נשאו פרי והפרויקט נידון בדיון הוועדה לתכנון ובניה ביום 07/09/16. אנו ממתינים לקבלת פרוטוקול הדיון בוועדה ונעדכנכם הן בכתב והן באסיפה שתכונס בה תוצגנה התוכניות הסופיות.

  • 1/06/16
   חבר קבוצה יקר שלום רב,

   1.      בנוגע לתהליך הרישוי:  בהמשך לעדכון קודם ממידעון חודש אפריל 2016, לאחר תקופת המתנה של 15 ימים ממועד פרסום ההקלות המבוקשות בהיתר הבנייה, נסללה לכאורה הדרך לדיון בבקשות במליאת הועדה לתכנון ובנייה. במקביל לכך, התקבלו הערות טכניות מהעירייה, אשר אינן משפיעות על התכנון עצמו, אולם שעיכבו את האפשרות שהבקשה תידון בישיבת המליאה במועד בו תכננו. אנו לוחצים לכך שהבקשה תידון כבר בישיבת המליאה הראשונה שתתכנס להערכתנו במהלך החודש הקרוב. הצפי הינו שהועדה תאשר את הבקשות להיתרי בנייה וזאת בכפוף להערות ולתנאים למילוי, כמקובל, שיועברו אלינו באמצעות פרוטוקול של החלטות הועדה, המופק כעבור מספר שבועות. להערכתנו ההיתר צפוי להתקבל לקראת סוף חודש ספטמבר.

   2.      תכנון לקראת מכרז קבלנים- חלק מהותי מהתכנון תלוי כמובן בהחלטות הועדה לתכנון ובנייה. יחד עם זאת, מתבצע כבר עכשיו תהליך מקבילי באותם רכיבי תכנון שניתן להתקדם בהם, במטרה לחסוך זמן ככל הניתן. לאור האמור, אנו צופים כי מכרז הקבלנים יופץ במהלך הקיץ ונעדכן על כך בהמשך.

   3.  חברים שטרם העבירו מסמכים ו/או השלמות של טפסים לבנק נדרשים לעשות זאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מה 05/06/2016. לבירורים יש לפנות ללימור טוביש 03-7705001, ערן גבע 03-7705006.

  • 05/05/16
   חבר עמותה יקר שלום רב,
   אתמול(03/05/2016) נשלח אליכם תדריך מפורט בנושא הבנק המלווה והועלה לאתר האינטרנט, כאשר השלב הראשון הוא העברת מסמכים לצורך אישור בבנק המלווה.
   הנכם נדרשים להירתם לטובת המשימה ולהשלים את כל המסמכים במלואם, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתאריך 05/06/2016.

   לנוחיותכם, ביום שלישי ה 17/05/2016 יעמוד לרשותכם עו”ד אסף רודה ממשרדו של עו”ד משה סימנה במשרדי שומכר נדל”ן במרכז הקבלנים במודיעין בין השעות 16:00-20:30.

   מי שלא יוכל להגיע ביום זה יוכל לתאם מראש  כבר עכשיו פגישה במשרדי עו”ד משה סימנה בת”א או להחתים עו”ד מטעמו.

   בהקשר לתדריך, ברצוננו לשים את הדגש בנוגע להצהרות הדורשות אימות חתימה מול עו”ד (תצהיר לא אמריקאי ותצהיר דירה יחידה/חליפית) :
   1. תצהיר דירה יחידה/חליפית – אנחנו מבקשים לקבל את תצהיר הדירה המקורי  (לא בפקס, לא במייל. אך ורק בדואר או למסירה פיזית במשרדי איילה ו/או לעו”ד משה סימנה).
   2. תצהיר לא אמריקאי – ניתן לשלוח בפקס או במייל.
   3. רלוונטי לשני התצהירים –  לצורך אימות החתימה , ניתן לפנות למשרד עו”ד משה סימנה המלווה את הפרויקט. יש לתאם הגעה מראש כמובן בטלפון 03-5229091

   אנשי קשר אילה א.ג.מ- לשאלות ובירורים:
   מר ערן גבע – erang@ayala-agam.com טלפון במשרד : 03-7705006, פקס 03-6955771
   גברת מיכל נחמני – michaln@ayala-agam.com  טלפון במשרד :  077-6621746
   לימור טוביש –  office@ayala-agam.com     טלפון במשרד :  03-7705000/1 , פקס 03-6955771
   כתובת למשלוח דואר – אילה אגם ייעוץ נדל”ן בע”מ, נחלת יצחק 10, תל אביב (יש ליידע טלפונית כי שלחתם החומר הנדרש באמצעות דואר ישראל).

  • 03/05/16
   חבר עמותה יקר שלום רב,

   מצ”ב תדריך בנק מלווה מפורט וטפסים אותם הנכם מתבקשים למלא ולשלוח אלינו בהקדם האפשרי בהתאם להוראות המופיעות בתדריך.

   הנכם מתבקשים לקרוא את התדריך ואת נספחיו היטב ולפעול על פי ההנחיות המצוינות בו.

   יש להעביר אלינו את כל המסמכים המפורטים בתדריך המצורף, לא יאוחר מתאריך 05/06/2016!

    

   אנשי קשר אילה א.ג.מ (לשאלות ולשליחת מסמכים):

   מר ערן גבע – erang@ayala-agam.com טלפון במשרד : 03-7705006, פקס 03-6955771

   גברת מיכל נחמני – michaln@ayala-agam.com  טלפון במשרד :  077-6621746

   לימור טוביש –  office@ayala-agam.com     טלפון במשרד :  03-7705000/1 , פקס03-6955771

    

   כתובת למשלוח דואר – אילה אגם ייעוץ נדל”ן בע”מ, נחלת יצחק 10, תל אביב (יש ליידע טלפונית כי שלחתם החומר הנדרש באמצעות דואר ישראל).

    

   קיימים תצהירים שעורך דין צריך לחתום עליהם.

   במטרה לסייע בנושא היועץ המשפטי של הקבוצה, עוה”ד משה סימנה, ביקש לעדכן אתכם כי במהלך הימים הקרובים נעדכן אתכם  על מועד בו יגיע למודיעין  עורך דין  מטעמו באחד הערבים ויעמוד לרשותכם באימות וחתימה על תצהירים אלה. השירות אינו בתשלום.

    

   חברים שלא יכולים להגיע במועד שייקבע יכולים להגיע למשרדי עוה”ד בת”א בתיאום מראש (טלפון 03-5229091) ו/או להחתים עו”ד אחר מטעמם.

  • 09/02/16
   חברי הקבוצה שלום,

   1.     ציר הרישוי– לשמחתנו ועדת הליווי אישרה ברמה העקרונית את תכנון הפרויקט ואנו מתקדמים לקראת הגשת בקשות להיתרי בנייה. בעיתוי הנוכחי מתכנני הפרויקט מתאמים את התכנון לצורכי הרישוי למול הגורמים השונים בעיריית מודיעין ומחוצה לה, כדוגמת כיבוי אש, חברת חשמל, בזק, הוט וכדומה. היעד הוא לסיים את כלל התיאומים הללו עוד החודש ומיד עם סיומו להגיש לעירייה את הבקשות להיתרי הבנייה, לצורך פתיחת תיק ודיון בוועדה. הצפי לקבלת היתר במהלך קיץ 2016.

   2.     ציר בחירת קבלן מבצע- עם סיום תיאומי התכנון הנ”ל יתחיל התכנון המפורט של כלל תוכניות הביצוע. תוכניות אלו ישמשו לא רק לצורכי הביצוע אלא גם לצורך עריכת תחרות בין קבלני ביצוע לקבלת הצעות מחיר. צפי לעליית קבלן בסמוך לקבלת היתר.

   3.     ציר המימון הבנקאי– בוצעה פנייה לכלל הבנקים הגדולים בתחום לצורך קבלת הצעות למימון הפרויקט ומתנהל בשלב זה הליך מו”מ לקראת בחירת בנק ע”י נציגות הקבוצה, בחירה שאמורה להתבצע החודש. עם בחירת הבנק המלווה נוציא אליכם תדריך מפורט בנושא, שיכלול פירוט לגבי תהליך האישור ע”י הבנק של כל אחד ואחד מכם, הון עצמי ככל שיידרש, המסמכים הנדרשים מכם, תנאי ההלוואות כולל הריביות, עמלת הליווי הבנקאי וכו’, על מנת שנוכל להתחיל את תהליכי האישור העקרוני של תיקי ההלוואות הפרטניים.

  • מצ”ב טופס פרטים אישיים. אנו מבקשים מכל החברים שטרם מלאו טופס זה ושלחו אלינו לעשות זאת בהקדם. – לחץ להורדה
   יש למלא את הטופס על כל שדותיו ולשלוח במייל  ל-
   Sharon@ayala-agam.com  או בפקס 03-6955771.

  • חברי קבוצה נכבדים שלום רב,
   פנייה זו רלוונטית לגבי כל אותם חברים אשר לאחר הזכייה במכרז, הצהירו בפני מיסוי מקרקעין כי ברשותם דירה אחת נוספת אותם הם מתחייבים למכור תוך 12 חודשים מהמועד בו יקבלו את הדירה החדשה.
   מי שכבר הספיק למכור את דירתו הקודמת עמד בתנאי המכירה ופנייה זו לא רלוונטית אליו.

   ובכן, במיסוי מקרקעין הקפיאו את השומות לתקופה של 24 חודשים החל מיום 31.12.14 (מועד הזכייה במכרז) ועד ליום 31.12.16.
   יצוין, כי לא ניתן להקפיא את השומות לתקופה ארוכה יותר (מבחינה טכנית במחשבי הרשות).
   בנסיבות אלו פנינו לרשות המיסים וביקשנו לחדש את ההקפאה לשנתיים נוספות והנושא בטיפול.
   ייתכן וחלקכם כבר הספיק לקבל מכתב מרשות המיסים לפיו לא עמדתם בתנאי המכירה או שמועד ההקפאה יפוג בקרוב.
   בכל מקרה, הנושא בטיפולינו מול רשות המיסים.
   למען הספר ספק, אבקש מכל מי שקיבל מכתב מרשות המיסים בעניין זה, להעביר מיידית עותק אל משרדנו במייל חוזר למייל הזה או בפקס 03-5230723.

  Top
  Accessibility