128 housing units in Harish

About the Project

128 housing units. 4 and 5-room apartments.
Garden apartments and penthouses. 20-34 Te’ena Street

Map Location

Gallery

פברואר 2018

פברואר 2018

דצמבר 2017

דצמבר 2017

אוקטובר 2017

נובמבר 2016

ספטמבר 2016

אוגוסט 2016

ינואר 2016

Contact Us

  What is a Construction Association (Amuta)?

  An Amuta, or a non-profit organization, is a legal entity established for a specific purpose or goal. It is registered and managed according to the laws pertaining to Amutot in Israel. A Construction Amuta is an association established for the purpose of building a housing complex for the benefit of its members. Before submitting the tender, the Amuta recruits a number of members based on the number of housing units that can be built on the land . The Amuta purchases the land in trust for its members (the “beneficiaries”) and enters various agreements as trustee (through its Executive Committee), in order to further its objectives: This includes contracting the services of planning consultants, building contractors, management companies, banks, and so forth.

  מידע לרוכשים

  הודעות

  • 01/02/18

   אנו שמחים לבשר לכם כי בשעה טובה אתמול, ה 01/01/2018 התקבל טופס 4 לארבעת הבניינים 1, 2, 5, 6 במתחם הצפוני. הקבלן יוצר קשר עם חברת חשמל על מנת שיגיעו לחבר את הבניינים לחשמל. בד”כ מדובר בפרק זמן של שלושה שבועות מקבלת טופס 4. חישמול הדירה מהווה תנאי לקבלת חזקה בדירה.

   הנכם מוזמנים לפנות לחברת חשמל בטלפון 103 ולפתוח חוזה.

   להלן מס’ מבנה בחברת חשמל:

   בניין 1- רחוב תאנה 20- 701715299
   בניין 2- רחוב תאנה 24- 701715314
   בניין 3- רחוב תאנה 28 – 701715639
   בניין 4- רחוב תאנה 32 – 70715650
   בניין 5- רחוב תאנה 22- 701715293
   בניין 6- רחוב תאנה 26 – 701715309
   בניין 7- רחוב תאנה 30 – 701715622
   בניין 8- רחוב תאנה 34 – 701715644
   לאחר סיום חיבור הדירות לחשמל ע”י חברת חשמל יתחיל הקבלן לזמן את הדיירים מארבעת הבניינים למסירת חזקה וקבלת מפתח.

   אנו חוזרים ומבקשים ממי שטרם ביצע ביטוח מבנה מול חברת מעלות לעשות זאת במידי. ביטוח מבנה הינו תנאי למסירת חזקה.

   מס’ הטלפון של חברת מעלות- 03-9209444

  • 02/01/17

    חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום,

   עדכונכם כי בתאריך ה 21/12/2016 התקיים סיור באתר הפרויקט בנוכחות הועד המנהל, חברת הניהול, קבלן הפרויקט, חברת הפיקוח וחבר עמותה. 

   הסיור התמקד במספר דירות המצויות בשלבי ביצוע שונים, ובמהלכו קיבל הועד המנהל הסבר מקיף באשר לאופן הפיקוח, תדירותו, היקפו וכן ביחס לליקויים שונים שהועלו ע”י חברי עמותה. 

   נעדכנכם בקליפת האגוז, כי הועד התרשם מטיב העבודה ואיכותה וקיבל הסברים מניחים את הדעת ביחס לאופן הפיקוח אשר מתבצע ב-100% (להבדיל מבדיקות מדגמיות) והתקנים לפיהם חברת הפיקוח פועלת.

   בנוסף, כפי שמסרנו באסיפה, לאור סמיכות הפרויקט לאנטנה הסלולרית ממערב, ביקש הועד דוח קרינה מפורט. כעולה מהדוח, הרינו לבשר כי ממצאי הקרינה בדירות הפרויקט תקינים. מצ”ב הדוח לעיונכם.

  • 04/12/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   בהמשך לאספה הכללית מתאריך ה 30/11 מצ”ב מצגת האספה + תמצית מפרט טכני.

  • 05/07/16

   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום רב,

   הבהרה בהמשך להודעה מאתמול אנו מדגישים ומבהירים בזאת כי הנכם נדרשים שלא להגיע לאתר על דעת עצמכם ובכלל רק לאחר שהקבלן מזמן אתכם.

   כל עוד לא נעשתה אליכם פניה מטעם נציגי הקבלן אין ליצור עמם קשר ו/או להגיע לאתר/לדירה.

   בימים הקרובים  הקבלן יתחיל בזימון הדיירים על מנת לבצע אישור הריצוף והאריחים שהזמנתם מספקי הפרויקט בטרם ריצוף הדירות. מי שמעוניין לבקר בדירה בהזמנות זו יתאם מול מנהל העבודה בעת הזימון.

  • 04/07/16
   חברי עמותת אפיקי מודיעין בחריש שלום רב,
   נציגי הקבלן הביאו לידיעתנו כי ישנם חברי עמותה שמגיעים לאתר ולדירות על דעת עצמם ללא תיאום מראש  דבר שאינו מקובל, אינו בטיחותי ומהווה סכנה חמורה.
   אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להישמע לנהלי הבטיחות בהגיעכם לאתר ולעשות זאת רק בתיאום מראש עם אחד ממנהלי הפרויקט מטעם הקבלן :
   מר ראמי שוקחה – 052-2228743
   מר סאמח חאיק- 052-5281666

   הוראות בטיחות באתר :

   1) מבקרים ונכנסים לאתר יעשו בתיאום ובליווי נציג הקבלן בלבד
   2) קיים איסור מוחלט לבקר באתר ללא מלווה וללא תיאום מראש ולקבלן לא תהיה שום אחריות עלפי מבקר שחרג מהנחיה זו.
   3) קיים איסור מוחלט על כניסה לאתר מעבר לשעות הפעילות
   4) חל איסור כניסה בנעלי גומי ובנעליים פתוחות/נעלי עקב.
   5) לא תותר כניסה לילדים.
   6) לא תותר כניסת נשים בהריון.
   7) לא תותר כניסת בע”ח לאתר.
   8) כניסת מבקרים לאתר מותרת לדירת הרוכשים בלבד.
   9) אין להזיז ו/או להרים ו/או להישען  על מעקות, גדרות, מכשולי גישה וכיו”ב.
   10) אין להרים ו/או להסיר ו/או לפתוח וכיו”ב מכסה, דלת וכיו”ב בשטח האתר.
   11) על הדייר להישמע לכל ההנחיות והראות הבטיחות מפי הנציג המלווה בעת הביקור באתר. דייר אשר יחרוג מהוראות אלו לא תהה שום אחריות לגביו. אין בהוראות שדלעיל משום מיצוי ההנחיות שלפיהן יש לנהוג ואין בהן משום תחליף להפעלת שיקול דעת והתנהגות אחראית הנובעים והכרוכים במציאות מבקרים ו/או נכנסים באתר בנייה שטרם נסתיימה בו הבנייה בכל הקשור לנקיטת משנה זהירות בהימצאות והסיור בו.

  • 07/06/16

   חבר עמותה שלום רב,

   בהמשך לפניות אלינו בנוגע לגובה התשלום לעמותה בחודש יולי הקרוב, נבקש להבהיר כי סכום הגבייה הינו פועל יוצא של התקדמות הקבלן- במקרה זה חדשות חיוביות. בעיתוי הנוכחי הקבלן מתקדם מהר מהצפוי. צפי חברת הפיקוח והקבלן הינו להתקדמות מהירה גם ברבעון הקרוב, אליו נדרשת גביית הכספים הנוכחית. מצטרפת לכך גם העובדה שדחיית הגבייה שנעשתה מיוני ליולי הצריכה סכום גבייה נוסף מהחברים כיוון שהגבייה הינה לשלושה חודשים קדימה ולא לחודשיים.

   כפי שהופץ בעבר ע”י משרד רו”ח פריידקס, לוח התשלומים הינו חזוי ונתון לשינויים בהתאם לתזרים המזומנים של העמותה וקצב ביצוע בשטח. אין כל כוונה לגבות יותר מדי כסף מהחברים מוקדם מהנדרש (שרובם משלמים ריבית על כך), וזו למשל הסיבה שבפעם הקודמת נדחה התשלום.

   לגבי מועד מסירת הדירות- לא ניתן עדיין לקבוע שהקבלן ימסור את הדירות לפני המועד החוזי. הקבלן נכנס עכשיו לשלב הגמרים שהוא שלב מורכב, כמו כן יש אתרים/פרויקטים נוספים בהם הוא עובד כך שאולי הוא יעדיף בעתיד להאיץ באתרים אחרים במקום להקדים אצלנו. לפיכך מוקדם מדי לתת כעת הערכה שונה לגבי מועד סיום הפרויקט.

  • 22/03/16

   חברי עמותה יקר שלום רב,
   אנו שמחים להודיעכם כי הקבלן, א. ג’ברין בע”מ סיכם עם חברת רבינסקי בע”מ כספק שיש למטבחים של הפרויקט.
   סוג השיש הינו שיש איטלקי של חברת STONE ITALIANA, לרשותכם עומדים 5 דגמים של  אבן שיש לבחירה כסטנדרט:
   FANGO
   IMPERIAL
   GRIGE
   CRISTAL CREAM
   BLANK

   עבודות הסטנדרט כוללות: משטח, פתח כיור, התקנה שטוחה, פתח לכיריים, קנט פזה 2 ס” לאורך המשטח, אף מים, מדידה, הובהל והתקנה.

   חברים שמבצעים שדרוג מטבח צריכים לקחת בחשבון במקביל את עלות שדרוג השיש.

   כמו כן סוכם מול חברת רבינסקי חבילת שדרוג לחברי העמותה של 4 דגמים נוספים בתוספת עלות של 500 ₪ + מע”מ למטר אורך לפי טיפוס מטבח סטנדרט  (מצ”ב דף המבצע, שעות פעילות ודרכי התקשרות של שיש רבניסקי)

   הדגמים  העומדים הכלולים במבצע הם:
   SUPERWITE
   SABBIMARINA
   GRIGIO MILANO
   BASIC

   הדוגמאות של השיש נמצאים באתר הפרויקט וניתן לגשת לראות בתיאום מראש עם לובנא או עם מנהל העבודה באתר.

   שיש רבינסקי: בן ציון גליס 33 א. ת סגולה פ”ת
   שעות פתיחה: א’ – ה’   08:30-17:00
   ו’  וערבי חג  08:30-13:00
   טל’ משרד: 03-9349394,  פקס: 03-9316078

   לידיעתכם, הגב’ לובנא ג’ברין תהיה בחופש בתאריכים ה 23/03/2016 ועד ה 06/04/2016. ניתן להמשיך ולפנות למשרדי החברה ולהשאיר הודעה בטלפון 04-6575384.
   למקרים דחופים נא שלחו מייל אליי ואנסה לסייע מול מנהל העבודה.
   חג פורים שמח.

  • 21/02/16
   חבר עמותה יקר שלום רב,
   ברצוננו להביא לידיעתכם כי הקבלן הגיע לסיכום  עם ספק הדלתות “רב בריח” על האפשרות לשדרג את גוון הדלת הסטנדרטית לצבע לבן. גווני הסטנדרט הם אגוז ואלון מולבן.
   כל מי שמעוניין לשנות את גוון דלת הסטנדרט לצבע לבן מתבקש לפנות לפתיחת הזמנה  למתאמת שינויי דיירים, לובנא ג’ברין ולא דרך הספק עצמו.
   עלות שדרוג הדלת היא 300 ₪ לא כולל מע”מ.
  • 11/01/16
   חבר עמותה יקר שלום רב,

   אנו שמחים לבשר שבשעה טובה התחיל בנק לאומי לממן בפועל את הפרויקט, וכי לפני מספר ימים הופעלה מסגרת האשראי הראשונה של לפחות 5,000 ₪ לכל אחד ואחד מהחברים שפתחו מסגרות אשראי, כל אחד בהתאם לגובה ההון העצמי שהחליט לשלם בגביית הכספים הנוכחית שגבתה העמותה מחבריה.

   מסגרת האשראי המינימלית הנ”ל הופעלה בין היתר על מנת לשמר את התנאים שהושגו עם הבנק.

   נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שבחודש פברואר יגבה הבנק את תשלום הריבית הראשון בגין האשראי שהעמיד. הגבייה תהיה מחשבון הבנק שפתחתם בבנק לאומי, בין היתר לצורך קבלת ההטבות בריבית ובעמלת הליווי. המועד המדויק בתוך חודש פברואר יהיה בהתאם למה שהגדיר כל אחד ואחד ממכם במעמד פתיחת חשבון הבנק הנ”ל כתאריך החודשי בו הוא מעוניין שתתבצע גביית תשלומי הריבית.

   כמו כן שימו לב שבאותו המועד תיגבה מאותו החשבון גם עמלת הליווי של הבנק, כפי שחתמתם עליה במסגרת פתיחת תיקי ההלוואות. שיעור העמלה למקבלי ההטבה שפתחו או שהיה להם חשבון בבנק לאומי הינה כ- 0.8974% מאומדן מחיר יחידת הדיור- בהתאם לחישוב הבא: 1% מאומדן מחיר יחידת הדיור והמחסן בתוספת 5% בצ”מ (בלתי נצפה מראש) ובניכוי 17% מע”מ. לדוגמא: אם אומדן יחידת הדיור של חבר עמותה מסוים היא 1,000,000 ₪ אמורה להיות עמלת הליווי 8,974 ₪.

   לאור האמור, נא ודאו קיומן של יתרות מספיקות בחשבון בבנק לאומי הן לתשלום העמלה והן לתשלומי הריבית מדי חודש.

  • 13/12/15

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   הובא לידיעתנו כי לאחרונה חברי עמותה קיבלו זימונים טלפוניים מנציגי של חברות הריצופים, חיפוי וכלים סניטריים (אלוני וויה ארקדיה).

   הקבלן נתן לספקים הוראה חד משמעית לא לזמן דיירים לפני שהם מגיעים לפגישה עם הגב’ לובנא ג’ברין, מהנדסת במקצועה ומתאמת שינויי הדיירים מטעם הקבלן “א. ג’ברין בע”מ”.

   אנו מבקשים מכם לא לתאם פגישה ולהגיע לספקים שיוצרים עמכם קשר עד לקבלת זימון ופגישה עם מתאמת שינויי דיירים.

  • 15/10/15

   בשעה טובה בתאריך ה 14/10/2015 נערך טקס הנחת אבן פינה באתר הפרויקט בנוכחות חברי העמותה, נציגי הקבלן, נציגי חברת הפיקוח וחברת אילה א.ג.מ.

   מצ”ב המצגת של האספה הכללית.

  • 15/10/15

   מצ”ב טופס פרטים אישיים. אנו מבקשים מכל החברים שטרם מלאו טופס זה ושלחו אלינו לעשות זאת בהקדם. – לחץ להורדה
    יש למלא את הטופס על כל שדותיו ולשלוח במייל  ל-
   Sharon@ayala-agam.com  או בפקס 03-6955771.

  Top
  Accessibility