52 housing units.
Entrepreneurial project in Buchman, Modiin

About the project

The Buchman Gold project includes four sloped buildings of exclusive and spacious apartments, large balconies and maximum privacy. Surrounding green areas include flower gardens, bike paths and benches, for added comfort and quality of life. Buchman Gold is situated on the border between the Moriah and Shvatim neighborhoods, on Leah Imenu Street, with speedy access to main highways.

Map Location

Gallery

השקעות נדל"ן

2019

השקעות נדל"ן

2019

נדל"ן מניב

2019

נכס מניב

2019

תשואה

2019

תשואה

2019

תשואה

2019

השקעות נדל"ן

2019

השקעות נדל"ן

2019

נכס מניב - תשואה

2019

נכס מניב

2019

דירה בחריש

2019

2/2017

2/2017

2/2017

11/2015

11/2015

11/2015

11/2015

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

Contact Us

  What is a Purchase Group?

  A purchase group is the organization of private individuals for the joint purchase of real estate and building of a residential project. The Company professionally accompanies the group from the stage when the members begin to join, through the purchase of the plot of land and the construction of the project, and up to receiving the keys to the apartments. The group appoints representatives from among the group members, who work together with the Company for advancing the project. The building contractor of the project is chosen after issuing a tender for contractors, in which the Company, together with the group’s representatives, assess the bids that have been submitted with respect construction quality, financial stability, meeting milestones and price. The contractor provides the group with a performance guarantee and commits to a time schedule for completing the project. In the event of delay, the contractor must compensate the group’s members with a relative rent fee.

  מידע לרוכשים

  הודעות

  • 09/11/16

   הרינו לעדכנכם כי בשעה טובה, הליווי הבנקאי יצא לדרכו.
   כחלק מנהלי התשלום בבנק הפועלים, נמסרו לידינו שוברי תשלום אישיים לכל דייר.
   דייר אשר יהיה מעוניין לשלם בגביות הבאות מהון עצמי, יוכל להשתמש בשובר בעת התשלום בבנק הדואר או בסניף הבנק, וכך השובר ישמש כאסמכתא על ביצוע העברה לפרויקט.
   השוברים האישיים נמצאים אצל גלי, נבקשכם בזמנכם הפנוי להגיע אליה ולאספם.
   במידה וישנה בעיה כלשהי או שאלות נוספות, ניתן לפנות למיכל נחמני בטלפון 077-6621746

  • 12/07/16

   שלום לחברי עמותת לב עכו,

   כידוע לכם, כל חבר עמותה הפותח מסגרת אשראי בבנק המלווה, חייב להעביר לידי הבנק פוליסת ביטוח חיים על מלוא מסגרת האשראי שאושרה.  על מנת לייעל את תהליך פתיחת מסגרות האשראי , סוכנות הביטוח של בנק הפועלים החלה בימים אלו בפניות לחברי העמותה אשר פותחים מסגרת אשראי, בנושא פוליסות ביטוח החיים . אנו מזכירים כי תשלום הפרמיה לביטוח החיים מבוצע אך ורק לאחר משיכת כספים בפועל! כך שבמידה ודייר פותח מסגרת אשראי אך אין בכוונתו להשתמש בה- הוא לא יחויב בתשלום פרמיה לביטוח חיים. אנו מבקשים את שיתוף הפעולה המלא שלכם בנושא, וביצוע הביטוח עוד בטרם הגעתכם לסניף לחתימה על מסגרת האשראי.

  • 05/07/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,
   כהכנה למפגשים האישיים שתואמו בבנק המממן  בין התאריכים 10-21 לחודש יולי 2016  מצ”ב תדריך הגעה לבנק פועלים .

   הנכם מתבקשים להגיע בזמן לפגישה עם כל החומר הנדרש (פנקס צ’קים, ת”ז מלאה כולל ספח, דפי בנק של 3 חודשים אחרונים, 3 משכורות אחרונים- נא קראו בעיון שוב את התדריך שיצא אליכם במייל ב 15/06/2016)

  • 11/04/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,
   אנו שמחים לעדכן כי לאחר מאמצים מרובים ותהליך מורכב בו הושקע זמן רב מצד כל הנוגעים בדבר (אילה אגמ, וועד העמותה, עורכי הדין של הפרויקט, בנק הפועלים), אישר בנק הפועלים לעבור לשלב הבא והמשמעותי ביותר בתהליך, שהוא החתמת כל אחד ואחד מהדיירים על תיקי ההלוואות (מי ששילם מראש את כל אומדן עלות יחידת הדיור שלו יוחתם בבנק על מסמכי “תיק הון עצמי”).

   תהליך תחילת החתמת הדיירים צפוי בחודש מאי 2016. מצ”ב תדריך פתיחת מסגרות אשראי אותו הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ולהעביר בהקדם את המסמכים הנדרשים לגב’ מיכל נחמני.

  • 01/02/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   הקבלן מתקדם בביצוע בניין 1 ו 2 ועד כה על פי הנתונים שקיבלנו מהקבלן טרם נסגר ולא תיק אחד עם תכנית מטבח, אדריכלות, חשמל  ואינסטלציה.

   שימו לב, כי במידה ולא תסיימו בחירת מטבח והגשת התכניות הנ”ל למתאמת שינויי דיירים ואישורם על פי לוחות הזמנים  הנדרשים, הקבלן ממשיך בביצוע הבניין  ואילו אתם תאלצו לשלם על השינויים לאחר ביצוע (תשלום גבוה יותר) וזאת רק במידה והקבלן יאשר השינויים לאחר הביצוע.

   הנכם מתבקשים ונדרשים בכל לשון של בקשה לסגור בחירת מטבח ולהעביר את התכניות הנדרשות (מטבח, חשמל, אדריכלות ואינסטלציה) ולקבל על כך תמחור ואישור של הקבלן לא יאוחר מה 01/03/2016.

   לטיפולכם המהיר נודה.

  • 13/01/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,
   בהמשך למידעון שהועלה לאתר האינטרנט בתחילת החודש ברצוננו להבהיר מס’ נקודות חשובות בנושא תהליך שינויי דיירים:

   הנכם רשאים לבצע שינויים פנימיים שיפורטו בהמשך ללא כל תשלום/ עלות נוספת ומבלי שהדבר יגרום לדחיית מועד המסירה של יחידת הדיור שלכם וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
   1. שינוי במיקום מחיצות/קירות הפנים בדירה:
   * השינוי המבוקש לא יגרום לשינוי במיקום עמודי בטון המשולבים במחיצה.
   * השינוי המבוקש אינו של מחיצות הגובלות בחדר אמבטיה ושאו מקלחת.
   * השינוי המבוקש לא יגדיל את שטח ו/או עובי ו/או גובה המחיצה.

   1. שינוי במיקום כיור או אסלה:
    * המיקום החדש יהיה בתוך אותו חלל המקורי בו תוכמן הכיור או האסלה.
    * המיקום החדש יהיה במרחק שלא יעלה על 1.5 מ’ מהמיקום המקורי.
    * הכיור או האסלה אינם ממוקמים בצמוד למחיצה ו/או עמוד מבטון.
    * השינוי ניתן לביצוע מבחינה תכנונית והנדסית.
   2.      שינוי במיקום שקעי חשמל, טלפון, מפסקי חשמל ושקעי טלוויזיה:
    * השינוי המבוקש הוא במיקום של נקודות בתוך החלל המקורי/החדר.
    * השינוי המבוקש יתייחס למיקומן של עד 15 נקודות חשמל/טלפון וכו’.
    * השינוי לא יגרום לפיצול נקודה אחת , רבת חיבורים, לנקודות נפרדות.
    * אין מניעה תכנונית ו/או הנדסית למקם את הנקודה במיקום המבוקש.

  • 25/11/15

   הקבלן החל עבודות עפר וחפירה למרתף ובימים אלו מסיים את עבודות החפירה.
   במקביל החל קידוחי יסודות מבנים 1 ו-2 ובימים הקרובים יחלק קידוחי יסודות למרתף.
   הקבלן החל לזמן דיירים ראשונים לשינויי דיירים ובמהלך החודשיים הקרובים יזמן את כל הדיירים להנעת התהליך מולו.
   אשת הקשר לשינויי דיירים היא ויקי בן טל וכתובת המייל שלה מופיעה מטה ברשימת אנשי הקשר לפרויקט

  • 13/08/15

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   במידעון האחרון שיצא אליכם עודכנתם כי חברי הוועד בחרו לאשר קבלן ביצוע לפרויקט.

   אנו שמחים לבשר לכם כי במהלך השבוע האחרון נחתם ההסכם בין העמותה לבין חברת תאופיק זידאן בע”מ אשר נבחרה כקבלן המבצע של הפרויקט.

   מדובר בחברה קבלנית בסיווג ג’ 5 ובעלת ניסיון בבניית בניינים וצמודי קרקע. בימים אלו נערך הקבלן להתארגנות ולהתכנסות בשטח .

  • 19/07/15

   אנו שמחים לבשר לכם כי בשעה טובה קיבלנו היתרי בניה סופיים לפרויקט. במקביל, ההליך לבחירת קבלן מבצע לפרויקט, נמצא בשלבים סופיים. הקבלן המבצע שייבחר, לאחר בדיקת ואישור הבנק, ידאג להעביר אליכם תיק דייר בו תמצאו תכניות אדריכליות של הדירה, אינסטלציה, חשמל, מיזוג ומטבחים, רשימת ספקים ריצוף, קרמיקה, שיש, מטבח וכו’…). כמו כן יימסרו הנחיות, מחיקון ולוחות זמנים לביצוע שינויים פנימיים בדירה למי שיחפוץ בכך. בנוסף, כידוע לכם- אנו נמצאים בעיצומו של הליך אישור חברי העמותה בבנק הפועלים. לאחר שכל חברי העמותה יאושרו בבנק תזומנו לפתוח מסגרות אשראי. גם לגבי נושא זה נוציא הודעה מסודרת לגבי מועדים והמסמכים הנדרשים. בשלב זה אנו מבקשים שיתוף פעולה מלא של חברי העמותה בקשר למסמכים הנדרשים על ידי הבנק לשם אישור החברים. לא נוכל לצאת לדרך ללא אישור כלל החברים על ידי הבנק והדבר גורם לעיכובים מיותרים.

  • 19/07/15

   לתשומת לבכם ישנם חברים שטרם העבירו מסמכים נדרשים לטובת הבנק המלווה. אנו מזכירים לכם כי אי שליחת המסמכים בזמן הנדרש יגרום לעיכובים בלוחות הזמנים של הפרויקט.

  Top
  Accessibility