מהי תמ"א 38?

תוכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים שהוקמו לפני שנת 1980, המיועדת למנוע את קריסתם במקרה של רעידת אדמה.
מטרת התוכנית: חיזוק מבנים ישנים והוספת מרחבים מוגנים, אשר ימנעו סכנות במקרים של רעידות אדמה ומול איומי ירי טילים.
בכדי לקדם ולעודד את יישום התוכנית העניקה הממשלה תמריצים משמעותיים הן לדיירים והן לקבלנים.
קבלן אשר ישפץ ויחזק את הבניין כולו על פי התקן הנדרש להתמודדות עם רעידות אדמה, יקבל בתמורה את זכויות הבנייה לקומות הנוספות בבנין. מכירת הדירות החדשות בקומות שהתווספו תשמש לכיסוי הוצאותיו לשיפוץ וחיזוק הבניין, ולהשארת רווח סביר, המאפשר לקבלן את ביצוע הפרויקט.

תמא 38/2

לפי תוכנית תמ"א 38 תיקון 2, ייהרס הבניין הקיים וייבנה בנין חדש תחתיו בתקן המתאים. הדיירים יקבלו דירה חדשה לחלוטין במקום דירתם הקיימת והקבלן יקבל את הזכויות הנוספות הניתנות על פי התמ"א.