The orthodox neighbourhood – Akko

153 units – private homes
The project is under construction.

The association includes 153 private homes in a young religious community located in an attractive location in Akko.
Quality of life along with a high specs.

Ayala Agam company
Nahalat Yitzhak St 8, Tel Aviv
phone. 03-7705000
fax. 03-6955771


הודעות לרוכשים

 • 04/11/15

  חברי עמותה שלום וברכה,
  חברי עמותה שדירתם נבנתה ע”י הקבלן אוסמה, עשרות דירות מוכנות למסירה.
  למרות פניות הקבלן הדיירים אינם מוצאים את הזמן לקבל את החזקה לדירה ואת המפתחות.
  יצוין שלנ”ל יש השלכות על שחרור ערבויות הביצוע מצד הקבלן ומצד העמותה.
  עלויות המימון במידה ויבוצעו עקב אי הענות הדיירים יושלכו על הדיירים שנקראו ולא נענו לקבלת החזקה בדירה.
  כדי להימנע מסנקציה זו הנכם נדרשים לקבל באופן מידי את החזקה על הדירה.במידה וקיימת אי בהירות במקצת הדיירים, נא ליצור קשר באופן מיידי עם מוחמד מחברת אוסמה.
  יצוין שתנאי הכרחי לקבלת החזקה בדירה הנו גמר התחשבנות
  כספית עם הקבלן והספקים.

 • 04/11/15

  דיירי הקבלן נ.ר.ש.א
  אמש נערכה פגישה עם משרד השיכון ,נציגי חברת אילה א.ג.מ ויו”ש ועד העמותה, במהלך הפגישה התחייב  משרד השיכון להשלים את כל עבודות הפיתוח שמהווים תנאי הכרחי לקבלת ט.4 לא יאוחר מסוף שבוע זה.
  אנו מקווים שבתחילת שבוע הבא יוסדר ט.4 לבתים של הקבלן נ.ר.ש.א למעט חריגים אחדים.
  כמו כן, חברת אילה א.ג.מ  שמחה להעניק לכם שי (בית מזוזה מעוצבת) ומברכת אתכם על כניסתכם לביתכם החדש ומאחלת לכם הצלחה וכל טוב.
  דיירי אוסמה – יחולק ע”י נירית
  דיירי נ.ר.ש.א – יחולק ע”י מיכל (בימים א’ ו ה’ בין השעות 10:00 עד 16:00)
  בברכה, יו”ש ועד העמותה – רפי לוזון

 • 12/10/15

  בשעה טובה התקבל טופס 4 למגרשים של אוסמה.

 • 27/07/15

  חברי עמותה שלום,
  בימים אלו אנו נמצאים בעיצומם של סבבים שונים של מסירות לדיירים
  לעתים מתבקשים חברי עמותה לחתום על טפסי ויתור עבור ליקויים שחושף בפניהם כביכול הקבלן או נציגיו וקורה ודיירים חותמים על ויתור לתיקון תקלות וליקויים .
  אנו ממליצים לא לחתום על ויתורים מעין אלה , ולהשאיר טיפול בליקויים אלה לחברת הפיקוח ולאיילה אגם . יצוין שחתימה על מסמכי ויתור עלולה להיות לא הפיכה וייתכן שהדייר אינו מבין את משמעות הוויתור והחתימה, יש להשאיר זאת לגורמים המקצועיים האמונים על כך .
  חברי הועד , חברת איילה אגם  והפיקוח עושים את כל המאמצים כדי להבטיח כניסה לבתים לפני תחילת שנת הלימודים
  יחד עם זאת , אין בכוונתנו לוותר על איכות הבנייה המגיעה לדיירים .

אנשי קשר לפרוייקט

פרטי הקבלן:

נרשא
איציק פרץ מהנדס 050-5286308
משרד  04-6275090

 

מתאמת שינויי דיירים מטעם הקבלן:

אוסמה
מוחמד מהנדס  050-6652339
נירית, מזכירת שינויי דיירים 050-9010333

מנהל שרות לקוחות מטעם חברת אילה אגמ:

מיכל נחמני
michaln@ayala-agam.com
טלפון: 077-6621746
נייד: 054-4981452
שעות קבלה א’-ה’ 8:30-16:30

משרד עו”ד המלווה את הפרויקט:

עו”ד אליוט רוזנשטיין
ris1@zahav.net.il
050-3787746

What is an association?

An association is a not-for-profit corporation - a legal entity incorporated by a number of members, that was established, registered and is managed pursuant to the specific law that deals with this type of corporation, and for the purpose of achieving the objectives for which it was established. A building association is an association established by its members in order to set up a residential area for its members. In the case of competing in a tender, the association signs up members to the association in the period prior to the final date for submitting a bid for the tender, with the aim of signing up at least as many members as the number of housing units that can be built on the same plot of land. The association purchases the land in trust for its members (the “beneficiaries”) and enters into various agreements as trustee (through its Executive Committee), in order to further its objectives, and included in this are agreements with planning consultants, building contractors, management companies, financing banks, and so forth.